Home > Novosti > LAG Gorski kotar kao predavač sudjelovao na Terenskom stručnom skupu učitelja i nastavnika geografije Primorsko-goranske županije

LAG Gorski kotar kao predavač sudjelovao na Terenskom stručnom skupu učitelja i nastavnika geografije Primorsko-goranske županije

LAG Gorski kotar je, dana 19. listopada 2019. godine (subota), u Ravnoj Gori, kao predavač, sudjelovao na Terenskom stručnom skupu učitelja i nastavnika geografije Primorsko-goranske županije.

Voditeljica LAG-a Gorski kotar, gđa. Andrea Vukelić je u sklopu predmetnog Skupa održala predavanje u kojem je sve prisutne upoznala s ulogom LAG-a Gorski kotar. Također, više riječi bilo je i o Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014.-2020. (LRS) te mjerama Programa ruralnog razvoja RH 12014.-2020., koje su uvrštene u LRS LAG-a. Uz to, predstavljeni su i projekti suradnje koje LAG provodi sa svojim lokalnim, nacionalnim ili stranim partnerima. Tako je predstavljen studijski posjet LAG-a Gorski kotar Poljskoj, te kolega partnera iz Poljske i Latvije LAG-u Gorski kotar gdje je voditeljica navela primjere dobre prakse te ciljeve projekta suradnje. Uz to, gđa. Vukelić predstavila je i druge projekte koje je LAG provodio, kao primjerice projekt s Geografskim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Foto natječaj za najljepšu fotografiju Gorskog kotara, koja ujedno i krasi naslovnicu nastale Brošure u suradnji s Geografskim odsjekom i dr.

Nakon predavanja voditeljice, gđe. Vukelić, predavanje je imala Nika Troha, koja je kao predstavnica Ravnogorske zelene tržnice sve prisutne upoznala s postojanjem, radom, ciljevima i aktivnostima te planiranim projektima Tržnice. Uz njih, svoja stručna izlaganja imali su i nastavnici geografije. Nakon toga, a i ranije tog dana (sušara, Mrkopalj), učitelji i nastavnici geografije u sklopu Terenskog stručnog skupa posjetili su nekoliko lokacija po Gorskom kotaru, a jedna od njih bio je i Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Staroj Sušici gdje su se upoznali s radom Centra, a predstavljen je i pedološki laboratorij.

Terenski stručni skup završio je u nedjelju, 20. listopada 2019. godine uz posjet Općini Skrad.

Leave a Reply