Home > Lokalna razvojna strategija > LRS 2014.-2020. Verzija 3

LRS 2014.-2020. Verzija 3

Izmijenjena LRS (V3) za koju je izdana Odluka o odobrenju promjene od 13. svibnja 2020. godine od strane Agencije za plaćanja:

LRS LAG GK_V3

Prilozi (I.-XIII.) V3