Home > Lokalna razvojna strategija > LRS 2014. – 2020. Verzija 5

LRS 2014. – 2020. Verzija 5

Izmijenjena LRS (V5) za koju je izdana Odluka o odobrenju promjene od 7. ožujka 2022. godine od strane Agencije za plaćanja:

LRS LAG GK_V5

Prilozi (1-11) V5