Home > O nama > Uvodno

Uvodno

O NAMA

Skupina ljudi koja se krije iza naziva LAG Gorski kotar pokušava, na jedan novi i inovativan način pristupiti rješavanju problematike ovoga skrivenog planinskog bisera kojeg nazivamo Gorski kotar. Korištenjem Leader metodologije razvoja ruralnih područja, koja je proteklih desetljeća uspješno razvijana na području Europske unije, pokušati ćemo otvoriti jednu novu i perspektivnu mogućnost razvoja našega kraja.

Perspektiva se krije u mogućnosti korištenja sredstava iz Leader fonda za razvoj ruralnih krajeva Europske unije. Radi se u principu o okupljanju što većeg broja stanovnika Gorskog kotara, odnosno njihovih različitih ali u biti jednakih želja i težnji za boljim sutra. Na taj način ćemo pokušati stvoriti pozitivno ozračje komunikacije i suradnje, kako bi svaki dionik u procesu uvidio važnost svoga interesa u stvaranju bolje budućnosti.

Na tragu toga je i ova naša web stranica, za koju se nadamo da neće biti samo jednosmjerni komunikacijski kanal, već da će poslužiti i Vama da se obratite lokalnoj akcijskoj grupi. Ako uspijemo u ovoj našoj nakani barem djelomično, smatram da će naša misija biti u velikoj mjeri ispunjena.

Sanja Čop – Predsjednica LAG-a Gorski kotar

 

IZVORI FINANCIRANJA

LRS LAG-a Gorski kotar financira se najvećim dijelom  iz sredstava Programa ruralnog razvoja, iz podmjere 19,  gdje je LAG-u Gorski kotar stavljeno na raspolaganje 25% ukupno dodijeljenih sredstava. Prihvatljivi troškovi refundiraju se LAG-u Gorski kotar putem podnesenih zahtjeva za isplatu, koji se podnose kvartalno prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Rad LAG-a djelomično je sufinanciran i iz proračunskih sredstava Primorsko goranske županije (PGŽ).

U redovne godišnje prihode LAG Gorski kotar ulaze i članski doprinosi jedinica lokalne samouprave (JLS) s LAG područja (gradovi Čabar, Delnice i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad) te članarine članova LAG-a Gorski kotar.

Misija

Razvoj Gorskog kotara kao ruralnog područja Republike Hrvatske u skladu s njegovim potrebama prema EU standardima na načelima LEADER-a.

Vizija

Da Gorski kotar postane cjelina, koja će objediniti interese stanovnika svih 9 jedinica lokalne samouprave, a kroz koju će Gorski kotar zajednički nastupati izvan svojih granica u skladu s načelima održivog razvoja i prirodnim uvjetima koji se smatraju izuzetnim bogatstvom.

Cilj

POTAKNUTI ZAJEDNO KOTAČIĆ RAZVOJA GORSKOG KOTARA!