Home > Projekti > Provedeni projekti

Provedeni projekti

Projekt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i LAG-a Gorski kotar pod nazivom „Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskog kotara“

2017. godine osmišljen je i realiziran projekt suradnje LAG-a Gorski kotar i Geografskog odsjeka PMF-a Zagreb pod nazivom „Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara“.
Cilj projekta bio je upoznati studente kao buduće visokoobrazovane kadrove u turizmu sa specifičnostima i potrebama ruralnog područja Gorskoga kotara, te osvijestiti potrebu za održivim razvojem turizma kod lokalnih dionika. U sklopu projekta provelo se niz aktivnosti:

  • Održana je terenska nastava na području Gorskog kotara koja je omogućila upoznavanje sa situacijom, prikupljanje informacija i detektiranje potreba lokalnih dionika na terenu.
  • Osmislila su se dva nova turistička proizvoda temeljena na prirodnoj i kulturnoj baštini.
  • Proveden je Foto natječaj za najljepšu fotografiju Gorskog kotara.
  • Tiskana je informativno edukativne brošura sa saznanjima proizašlim iz projekta suradnje čiju naslovnicu krasi pobjednička fotografija održanog foto natječaja.

Brošura Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskog kotara 2017.

 

 

Povijesni kartografski prikaz naselja Gomirje s okolicom

Projekt pod nazivom Povijesni kartografski prikaz naselja Gomirje s okolicom ukupne vrijednosti 10.000,00 kn provođen je tijekom 2014. godine.

Cilj projekta bilo je prikupljanje kartografskog materijala iz državnog arhiva, organizacije izložbe starih povijesnih karata u prostoru Mjesnog odbora Gomirje, te animacije, odnosno motivacije udruga civilnog društva s područja Gomirja na pokretanje projekta revitalizacije kulturno-povijesne baštine mjesta Gomirja s okolicom.

Ciljane skupine projekta su bili kulturne udruge, mladi te članovi Mjesnog odbora Gomirje.

Projekt je rezultirao prikupljanjem i sistematizacijom kartografskih materijala Gomirja s okolicom kao jedinstvenog prostora na razmeđi civilnog i vojnokrajiškog državnog uređenja. Nakon prikupljenih materijala iz Državnog arhiva u Zagrebu u suradnji s doktoricom Mirelom Altić, organizirana je izložba arhivske građe u prostorima Mjesnog odbora Gomirje.

 Povijesna topografija Gomirsko-vrbovskog kraja

Projekt Povijesna topografija Gomirsko-vrbovskog kraja ukupne vrijednosti od 14.000,00 kn provodio se tijekom 2015. godine. Projekt je bio nastavak prethodno provedenog projekta (Povijesno-kartografski prikaz naselja Gomirja s okolicom), te je tijekom njegove provedbe Drago Roksandić obavio uslugu recenzije i pogovora monografije Gomirje autorice dr.sc. Mirela Altić; uključujući i poreze i prireze za autora recenzije; podmireni su rashodi za usluge Hrvatskog državnog arhiva, te ostali rashodi koji su bili potrebni u svrhu realizacije projekta.

Cilj projekta bio je dovršavanje monografije o naselju Gomirje.

Rezultati projekta vidljivi su u dovršenoj monografiji te prikupljenim gradivima.

 


Gomirje – povijest i fenomeni prožimanja

Projekt Gomirje – povijest i fenomeni prožimanja realiziran je u 2016. godini. Ukupna vrijednost projekta bila je 50.000,00 kn. Realizaciji projekta pomogla je Primorsko-goranska županija te Kulturno-umjetničko društvo Gomirje.

Projekt je rezultirao tiskanjem i promocijom monografija pod nazivom Gomirje – povijest i fenomeni prožimanja. Realizaciji projekta su pomogli prof. Drago Roksandić i prof. Siniša Tatalović, uz dr.sc. Mirele Altić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu koja je ujedno i autorica Monografije.

Cilj projekta bio je potaknuti lokalno stanovništvo da ozbiljnije počne valorizirati svoju bogatu kulturno-povijesnu baštinu u razvojne svrhe.

Promocija monografije održana je u prostorima Doma kulture u Gomirju 27. kolovoza 2016. godine.

 


„Vratiti život zaboravljenim izvorima“ – Vrijeme provedbe svibanj/2010. do lipanj/2010. Iznos projekta je 18.870, 00 kn. Projekt je sufinanciran od strane Nacionalne zaklade, u iznosu od 14.905,00 kn, kroz program građanska inicijativa „Naš doprinos zajednici“. Projekt je realiziran na području Grada Vrbovsko, mjesto Tići, a obuhvaćao je uređenje 7 izvora pitke vode u blizini Čogrljevog jezera te postavljanje 3 info panoa s obilježjima pored svakog od njih. LAG Gorski kotar je bio nositelj projekta uz suradnike grad Vrbovsko, Udruga Pastrva, Udruga žena Moravice, Udruga mladih „Carpe Diem“), a u koju se akciju uključilo oko 50-ak članova lokalnog stanovništva i članova LAG-a volonterskim radom.

 


„Uređenje starog kupališta na rijeci Dobri u Gomirju“– Ukupni iznos projekta je 18.650, kn; vrijeme provedbe 3 mj. do 5 mj. 2011. Projekt je sufinanciran od strane Nacionalne zaklade, kroz program građanske inicijative „Naš doprinos zajednici“, s iznosom od 14. 959,78 kn. Cilj projekta je bio urediti dio obale rijeke Dobre u Gomirju, na kojem je mjestu nekoć bilo kupalište. LAG Gorski kotar je bio nositelj projekta uz partnere grad Vrbovsko i NK Gomirje te oko 25 volontera s područja.

 


„Uloga EU u razvoju ruralnog kraja – gdje smo sada i kako dalje – mogućnosti i izazovi!?”– Ukupan iznos projekta je bio 32. 620, 00 kn, a provodio se u razdoblju od lipnja do studenog 2011. godine. Okrugli stol s ciljem informiranja i razmjene iskustva članica EU, vezano za LEADER i LAG-ove u EU te razmjena iskustva LAG-ova s područja RH. Okrugli stol organiziran je u suradnji s HMRR, koji je održan u Mrkoplju, sufinanciran od strane MVPEI, s iznosom od 10.000,00 kn, dok je ostatak sufinanciran od strane općine Mrkopalj i Lokve. Na Okruglom stolu sudjelovalo je oko 50 predstavnika iz raznih podneblja RH, iz svih sektora, poslovnog, javnog i civilnog, od Zadarske županije, Sisačko moslavačke županije, Zagrebačke, Karlovačke županije te otoka, itd., predstavnici raznih institucija (Hrvatska poljoprivredna komora, a MRRŠVG točka IPA Adriatic, predstavnici LAG-ova i sličnih inicijativa iz raznih područja R H, UNDP-a, itd.). Predavači su bili predstavnici MP, APPRRR, predstavnici slovenskih LAG-ova, mreže PREPARE i HMRR, te LAG-ovi s hrvatskog područja. Na skupu se raspravljalo o M202 te je i začeta ideja o osnivanju LEADER mreže Hrvatske.

 


„Zapošljavanje mladih za održivi razvoj Gorskog kotara”– IPA IV, Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada – ukupna vrijednost projekta 78.203 € , vrijeme provedbe svibanj/2011. do svibanj/2012. LAG Gorski kotar je bio partner u projektu, dok je nositelj bila LRA PINS d.o.o, uz ostale partnere na projektu HZZ, Područni ured Rijeka, te udruga ODRAZ iz Zagreba. LAG Gorski kotar je prvi puta zaposlio osobu u LAG-u, 70 % na projektu kao projektni asistent (sadašnja voditeljica LAG-a), a ostalo za rad u LAG-u. LAG Gorski kotar je učestvovao u razvitku ideje u projekt te pripremi same aplikacije na natječaj uz nositelja. Implementacija projekta odvijala se na području Gorskog kotara te je kroz projekt uspostavljena dobra interakcija s mladima s područja Gorskog kotara te se dio njih aktivno uključio u rad LAG-a. Tijekom provedbe projekta jačale su se kompetencije LAG-a, kroz aktivnosti projekta, u smislu organiziranja provedbe aktivnosti projekta (edukacije, selekcije kandidata, pisanje projekata, animacija, sudjelovanje u emisiji „Putem EU fondova“, organiziranju volontiranja za mlade, itd.), pripreme financijskog izvješća, narativnog izvješća, kontaktiranja s medijima, suradnjom s partnerima, mladima te svim dionicima i suradnicima na projektu.

 ”Predstavljanje Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i EU inicijativa za razvoj ruralnih zajednica u Bosni i Hercegovini ”-
Projekt se provodio od lipnja 2012. do siječnja 2013. LAG je bio jedini partner udruženju VESTA iz BiH, Tuzla, kao jedini partner s područja RH. Projekt je financiran od strane EK u BiH. Provedba se sastojala u prijenosu iskustva LAG-a Gorski kotar, gdje se stanovništvu ruralnih područja BiH (Gračanica, Doboj, Derventa, Teslić, Maglaj, Tešanj, Modriča) prenosilo iskustva RH o predpristupnim fondovima, što donosi ZPP te što su LAG-ovi, LEADER i koja je njihova svrha. Ukupna vrijednost projekta je 15.000 €. Uspostavljena je izvrsna suradnja s partnerom iz BiH te je dogovorena daljnja suradnja na drugim projektima.

 


”DayCul – Act Daily,think interculturally”– Vrijednost projekta je 19.400 €, a financiran je od strane Agencije za mobilnost kroz Program Mladi na djelu. LAG Gorski kotar nositelj je projekta, a vrijeme provedbe je od 1/2014. do 9/2014, s time da su aktivnosti provedene u Delnicama, početkom mjeseca srpnja. Cilj projekta je osposobljavanje o kulturnoj raznolikosti i interkulturalnom učenju te razvoj interkulturalnih kompetencija mladih. Kompetencije će pomoći mladima u organiziranju međunarodnih projekata tijekom istraživanja kulturne raznolikosti iz perspektive stvarnog svakodnevnog života. ”Day Cul” osposobljavanje je okupilo 28 sudionika, iz 12 zemalja – Hrvatska, Italija, Cipar, Turska, Poljska, Portugal, Francuska, Rumunjska, Slovenija, Finska, Engleska i Estonij