Home > LAG natječaji > 4. LAG Natječaj – TO 6.3.1., ref. oznaka 463100 – ZATVOREN

4. LAG Natječaj – TO 6.3.1., ref. oznaka 463100 – ZATVOREN

IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”, referentna oznaka natječaja: 463100

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donio Odluku o izmjeni Natječaja za provedbu TO Mjera 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, referentne oznake natječaja 463100, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 22.07.2020. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:
– tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
– tekst na 1. stranici „Datum 22.07.2020..“ mijenja se i glasi: „Datum 25.03.2021.“;
– tekst na 3. stranici u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.589.490,00 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 2.043.630,00 HRK“;

Odluka o izmjeni četvrtog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje osamnaest (18) projekata, umjesto prvotno planiranih četrnaest (14) koje je uslijedilo nakon Odluke o trećoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. (V4) usvojene na sjednici Skupštine LAG-a Gorski kotar dana 21. siječnja 2021. godine.

 

4. LAG_natječaj_TO_6.3.1. verzija 2.0

Odluka o izmjeni 4. LAG natječaja za TO 6.3.1., ref. oznake 463100

 

4. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO Mjera 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 

LAG Gorski kotar objavljuje dana 22.7.2020. godine četvrti LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu TO Mjere 6.3.1. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA “, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.589.490,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 113.535,00 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 10.08.2020. a najkasnije do 15.09.2020. godine  na adresu LAG-a Gorski kotar, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

 

Stručna služba LAG-a Gorski kotar će za sve potencijalne prijavitelje održati dvije informativne radionice:

  1. radionica – 24.07.2020. s početkom u 11,00 sati – Grad Čabar, Gradska vijećnica Grada Čabra
  2. radionica – 06.08.2020. s početkom u 18,00 sati – Grad Vrbovsko, Dom kulture Vrbovsko, Željeznička 2

Natječaj i natječajna dokumentacija:

Tekst LAG natječaja za TO Mjera 6.3.1.

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

Obrazac E. Zaposlenici

Prilozi:

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Kriteriji odabira

Prilog V. Specijalna punomoć_ZP_6.3.1_

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 ili na email info@lag-gorskikotar.hr