Home > LAG natječaji > 5. LAG Natječaj za TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ – ZATVOREN

5. LAG Natječaj za TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ – ZATVOREN

Objava rezultata 5. LAG natječaja za  provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 574100

Lokve, 10.11.2021.

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar, dana 09. studenog 2021. godine donosi Odluku o odabiru projekta prijavljenog na 5. LAG Natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 574100 koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, objavljen  27. studenog 2020. godine, a prijave su se podnosile od 14. prosinca 2020. do 18. siječnja 2021. godine te su ukupna raspoloživa sredstva iznosila 461.281,02 HRK.

Na Natječaj su bila prijavljena ukupno dva projekta, od kojih je jedan projekt nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljio sve uvjete propisane Natječajem.  Odluka o odabiru donesena je za jedan prijavljeni projekt. Nakon pravomoćnosti Odluke, kreirana je Konačna rang lista odobrenog projekata koju možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista_5. LAG NATJEČAJ, ref. ozn. 574100

Temeljem natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, u ime i za račun prijavitelja podnosi Zahtjev za potporu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG Gorski kotar želi uspješnu provedbu projekta odabranom korisniku.

 

5. LAG NATJEČAJ

ZA PROVEDBU TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“,

referentna oznaka natječaja 574100

 

Dana 27.11.2020. godine LAG Gorski kotar objavljuje 5. LAG natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“  je usklađena sa TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi  461.281,02 HRK.

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 14.12.2020.g. do 18.01.2021.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održat će za potencijalne prijavitelje informativne radionice prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku:

LAG natječaj LAG GK 574100

 

Obrazac A. Prijavni obrazac za 7.4.1. LAG GK

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

 

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Kriteriji odabira za TO 7.4.1.

Prilog X. – Specijalna punomoć

Predložak za izračun neto prihoda