Home > LAG natječaji > 5. LAG Natječaj za TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

5. LAG Natječaj za TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

5. LAG NATJEČAJ

ZA PROVEDBU TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“,

referentna oznaka natječaja 574100

 

Dana 27.11.2020. godine LAG Gorski kotar objavljuje 5. LAG natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“  je usklađena sa TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi  461.281,02 HRK.

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 14.12.2020.g. do 18.01.2021.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održat će za potencijalne prijavitelje informativne radionice prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku:

LAG natječaj LAG GK 574100

 

Obrazac A. Prijavni obrazac za 7.4.1. LAG GK

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

 

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Kriteriji odabira za TO 7.4.1.

Prilog X. – Specijalna punomoć

Predložak za izračun neto prihoda