Home > Članovi > Javni sektor

Javni sektor

1. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj; Stara Sušica, Ravna Gora

2. KD Lokvarka d.o.o.; Lokve

3. Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.; Skrad

4. KD Mrzle Drage d.o.o.; Mrkopalj

5. Komunalac d.o.o.; Vrbovsko

6. JU NP Risnjak; Crni Lug, Delnice

7. Općina Brod Moravice

8. Grad Čabar

9. Grad Delnice

10. Općina Fužine

11. Općina Lokve

12. Općina Mrkopalj

13. Općina Ravna Gora

14. Općina Skrad

15. Grad Vrbovsko