Home > LAG natječaji > 3. LAG natječaj za TO 7.4.1. ref. oznaka 374100 – ZATVOREN

3. LAG natječaj za TO 7.4.1. ref. oznaka 374100 – ZATVOREN

3. LAG NATJEČAJ

ZA PROVEDBU TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

LAG Gorski kotar dana 25.05.2020. godine objavljuje treći LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu TO 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ , koji je usklađena sa TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi  3.349.073,76 HRK.

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 08.06.2020.g., a najkasnije do 10.07.2020.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održat će za potencijalne prijavitelje informativne radionice prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku:

LAG-natječaj-LAG-GK-374100

Obrazac A. Prijavni obrazac za 7.4.1. LAG GK

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Kriteriji odabira za TO 7.4.1.

Prilog X. – Specijalna punomoć

Predložak za izračun neto prihoda

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 ili na email info@lag-gorskikotar.hr

 

_____________________________________________________________________________