Home > Tijela LAG-a

Tijela LAG-a

Tijela LAG-a Gorski kotar su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 •  Povjerenstvo za prigovore

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar

 1. Općina Lokve, predstavnica Sanja Čop (predsjednica LAG-a Gorski kotar) – javni sektor
 2. Creator d.o.o., predstavnik Siniša Lakota (dopredsjednik LAG-a Gorski kotar) – gospodarski sektor
 3. Općina Fužine, predstavnica Tea Štimac – javni sektor
 4. Udruga žena Moravice, predstavnica Ankica Komlenić – civilni sektor
 5. Udruga turističkih djelatnika “Wondernature”, predstavnica Jelena Holenko Pirc – civilni sektor
 6. Udruga Planinarsko društvo “Špičunak” Lokve – predstavnica Sandra Okanović – civilni sektor
 7. OPG Pintar, predstavnica Anita Pintar – gospodarski sektor
 8. DIM USLUGE j.d.o.o., predstavnik Zvonimir Mužević – gospodarski sektor
 9. OPG Ružić Franjo, predstavnik Franjo Ružić – gospodarski sektor

Nadzorni odbor LAG-a Gorski kotar

 1. Udruga Plodovi gorja Gorskog kotara, predstavnica Blažica Sveticki– civilni sektor
 2. Općina Ravna Gora, predstavnica Ivana Radočaj – javni sektor
 3. SOPG Pajnić Viktor, predstavnica Slavica Grgurić – Pajnić  gospodarski sektor

Povjerenstvo za prigovore

 1. Grad Delnice, predstavnik Tibor Briški – javni sektor (zamjena člana Općina Brod Moravice, predstavnica Renata Brajdić)
 2. Udruga Vunarice Gorskog kotara, predstavnica Radmila Kus – civilni sektor (zamjena člana Udruga IEC Processus Montanus, predstavnik Miren Androić)
 3. OPG Berislav Mance, predstavnik Berislav Mance – gospodarski sektor (zamjena člana OPG Potkonjak Aleksandar, predstavnik Aleksandar Potkonjak)