Home > O nama > LEADER

LEADER

LEADER pristup ruralnom razvoju – što je to?

Politika ruralnog područja je komponenta Zajedničke poljoprivredne politike EU. Kroz taj pristup se promovira održivi razvoj u ruralnim područjima Europe, vodeći brigu o ekonomskom i društvenom razvoju te zaštiti okoliša. Više od pola stanovništva Europske unije živi u ruralnom području, koje pokriva 90% područja EU. LEADER predstavlja inovativni pristup unutar politike ruralnog razvoja EU.

LEADER je kratica za „Veze između akcija u ruralnom razvoju“. Kao što sam naziv sugerira, to je metoda mobiliziranja i provođenja ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama, prije nego li fiksni set mjera koje se moraju provesti. Iskustvo je pokazalo da LEADER može dovesti do prave promjene u dnevnom životu ljudi u ruralnim krajevima. Može odigati važnu ulogu u ohrabrivanju inovativnih odgovora na stare i nove probleme u ruralnom prostoru, te tako postaje „labaratorij“ za stvaranje lokalnih sposobnosti i testiranje novih načina zadovoljavanja potreba ruralnih zajednica. LEADER generira vrijedne rezultate u mnogim ruralnim područjima u EU-15 članica kako bi se prilagodili današnjoj promjenjenoj realnosti.

LEADER se započeo provoditi 1991. i od tada je donio ruralnim zajednicama u EU alate za aktivno uključivanje u kreiranje njihove budućnosti. LEADER je evoluirao tijekom vremena, zajedno sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Informacije koje proizlaze iz evaluacija, ali i od samih dionika iz ruralnih područja, pokazuju da LEADER pristup kao alat ima dobre rezultate, u različitim situacijama i različitm područjima, te na taj način pridonosi prilagođavanju donošenja ruralnih politika specifičnostima potreba ruralnih prostora. Zbog toga je LEADER pristup postao integralni dio politike ruralnog razvoja. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup može biti vrijedan izvor buduće ruralne politike.

U razdoblju od 2007.-2013., LEADER više nije poseban program, već je integriran i prihvaćen u nacionalnim/regionalnim Programima ruralnog razvoja. To otvara nove mogućnosti za šire prihvaćanje LEADER pristupa te za širi raspon aktivnosti u ruralnim krajevima.

LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novh načina razvoja kako bi postali i ostali konkurentni, iskoristivši svoje resurse u prevladavanju izazova s kojima su suočeni, kao što su npr. starenje stanovništva i niska razina pružanja usluga ili nedosatak mogućnosti zapošljavanja. Radi se o holističkom pristupu rješavanja ruralnih problema. Prepoznaje, npr. da biti konkurentan u proizvodnji hrane, imati atraktivan okoliš i kreirati mogućnosti za zapošljavanje za lokalno stanovništvo, predstavlja višestruko podržavajuće aspekte ruralnog života, no potrebne su specifične vještine, odgovarajuće tehnologije i usluge, kako bi se zaista kreirale mjere prema stvarnim potrebama određenog kraja. Ono što je bitno naglasiti je da LEADER pristup omogućava adresiranje razvojnih problema kroz nove oblike partnerstva i povezivanje aktivnosti. LEADER ohrabruje socio-ekonomske aktere da rade zajedno, proizvode dobra i provode usluge koje generiraju dodanu vrijednost u razvoju lokalnog područja.

Pristup baziran na specifičnosti prostora i na pristupu „odozodo“, uključujući lokalnu zajednicu i stvaranje dodatne vrijednosti lokalnim resursima, postepeno se pokazao kao nov način stvaranja mogućnosti zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u ruralnim krajevima.
Koncept LEADER-a

Imajući u vidu različitost europskih ruralnih područja, došlo se do toga da razvojne strategije mogu biti učinkovitije i djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini od strane lokalnih aktera.
LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Temelji se na načelima koja se trebaju uvažavati ne pojedinačno, već kao cjelina, jer samo se na taj način postižu dugoročni učinci na dinamiku ruralnih područja i njihov kapacitet za rješavanje vlastitih problema.

NAČELA LEADER-a
• Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i razvoju okolišnog, ljudskog, socijalnog i stvaralačkog/proizvodnog kapitala.
• Pristup temeljen na osobitostima područja – ruralna područja su slična, ali opet, svako ima svoje posebnosti; njih treba uzeti u obzir prilikom planiranja budućnosti, jer su one temelj kvalitetnog razvoja svakog pojedinog područja.
• Pokretanje zajednica koje kasne u uključivanju u razvojne procese – ima zajednica kojima treba podrška kako bi se uključile u razvojne procese. Vjerujemo da takve zajednice ne smiju biti ostavljene po strani i prepuštene tijeku vremena, već ih treba prepoznati i posvetiti im posebnu pažnju radi njihovog pravovremenog uključivanja.
• Pristup odozdo prema gore – bez uključivanja javnosti, današnji razvoj nije moguć. Zato je potrebno široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama kako bi se bogatstvom ideja i mogućih rješenja postigao što kvalitetniji razvoj.
• Razvoj lokalnih partnerstva u pristupima i djelovanju – u današnje vrijeme, usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, nedostaje im snaga, uvjerljivost i povjerenje. Stoga je razvoj partnerskih odnosa i kulture suradnje od iznimne važnosti.
• Umrežavanje i suradnja – povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti.
Inovativnost – tradicija je svakako temelj održiva ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način
• Integralni pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja
• Lokalno financiranje i upravljanje projektima – izuzetno je važno da aktivnosti na lokalnoj razini budu i financirane iz lokalnih proračuna. Poznajući situaciju u Hrvatskoj znamo da to nije jednostavno, ali makar i mali poticaj iz lokalnog proračuna znači potvrdu vjerodostojnosti lokalnih projekata.