Home > LAG natječaj za tip operacije 7.4.1. > Otvoreno novo E-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika za provedbu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Otvoreno novo E-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika za provedbu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

U javnoj raspravi nalazi se Prijedlog pravilnika o provedbi Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba tipova operacija 7.1.1 „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“, 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, 7.2.2 „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ i 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Na dostavu komentara i prijedloga za predmetnu Mjeru 7 možete se uključiti putem portala E-savjetovanje, i to ovdje.

Leave a Reply