Home > Novosti > E-savjetovanje na temu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

E-savjetovanje na temu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Otvoreno je novo e-savjetovanje na temu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

E-savjetovanje otvoreno je do 13. ožujka 2021. godine, a pristupiti mu možete ovdje.

 

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15905

Leave a Reply