Naslovnica > Članovi > Informacije i pristupnica

Informacije i pristupnica

Tko može postati članom?

Članom LAG-a može postati isključivo pravna osoba sa sjedištem na području LAG-a Gorski kotar u skladu s načelima Leader metodologije i Statutom LAG-a Gorski kotar.
Pravne osobe kao članice LAG-a sudjeluju u radu i aktivnostima LAG-a posredno, putem ovlaštenih predstavnika. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Pristupnica u članstvo LAG-a Gorski kotar