Naslovnica > Tijela LAG-a

Tijela LAG-a

Tijela LAG-a Gorski kotar su: Skupština; Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik te Nadzorni odbor

Upravni odbor i Nadzorni odbor

Upravni odbor čini 9 članova, i to su

 1. OPG Mamula Lazo – Gomirje, predstavnik Petar Mamula, gospodarski sektor
 2. Obrt Dimnjak – Vrbovsko, predstavnik Zvonimir Mužević, gospodarski sektor
 3. OPG Pintar Anita – Čabar, predstavnica Anita Pintar – gospodarski sektor
 4. Obrt za poljoprivredu, ugostiteljstvo i turizam “Obiteljsko gospodarstvo Francišković” – predstavnik Bojan Francišković – gospodarski sektor
 5. Općina Fužine – predstavnica Tea Štimac – javni sektor
 6. Općina Lokve, predstavnica Sanja Čop – javni sektor
 7. Udruga žena Moravice, predstavnica Ankica Komlenić – civilni sektor
 8. Udruga „Vunarice Gorskog kotara“ – Mrkopalj , predstavnica Radmila Kus, civilni sektor
 9. Planinarsko društvo „Špičunak“ Lokve – predstavnik Sandra Okanović – civilni sektor

Nadzorni odbor čine 3 člana:

 1. Svjetlana Kasunić, predstavnica Zadruge Gorski kotar – Mrkopalj; gospodarski sektor
 2. Miljenko Gašparac; predstavnik JU NP Risnjak, Crni lug – javni sektor
 3. Siniša Lakota; predstavnik Creator d.o.o.- Čabar – gospodarski sektor