Naslovnica > 2019 > studeni

Mjesečna arhiva: studeni 2019

ISPLATE PREDUJMA POLJOPRIVREDNICIMA – SREDSTAVA VIŠE NEGO PROTEKLE GODINE

Isplata predujma u okviru izravnih plaćanja za proizvodnu 2019. godinu počinje 15. studenoga 2019. godine. Potporu će primiti više od 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2019. godini i koji su prošli kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za isplatu predujma poljoprivrednicima je osiguran iznos od 1,3 milijarde HRK, što je ...

Više »

DUGOGODIŠNJI ZAKUP DRŽAVNOG ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – OBJAVLJEN JAVNI POZIV

Prema novoj Uredbi o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/19) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u lipnju ove godine, javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. ovlašten je na temelju Javnog poziva za prikupljanje ponuda, davati u zakup na vrijeme do deset godina šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima. Najveća površina šumskog zemljišta u svrhu pašarenja ...

Više »

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA: UDRUGAMA PČELARA DODIJELJENO PREOSTALIH 17 KOMPLETA ELEKTRIČNIH OGRADA U SKLOPU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA

Temeljem ponovljenog Javnog natječaja za dodjelu i postavljanje električnih ograda za pčelinjake koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 unutar zemljopisnog područja Gorskog kotara, a izvan Nacionalnog parka Risnjak (područje se nalazi unutar administrativnih gradova i općina: Čabar, Delnice, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Klana, Jelenje i Čavle) dana ...

Više »