Home > 2020 > rujan

Monthly Archives: rujan 2020

Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu za operaciju 16.4.1. “Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. rujna 2020. prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 16.4.  “Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta” – ...

Read More »

Produljenje roka za tip operacije 8.5.1 “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. rujna 2020. druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu se produžuje do 30. studenog 2020. godine, do 12.00 ...

Read More »

SUDJELUJTE U KREIRANJU BAZE EU PROJEKATA DO KRAJA MJESECA

Prijave projekata za kreiranje baze projekta za financiranje iz EU fondova otvorene su do 30. rujna 2020. godine i vrše se putem Google obrasca. Od početka rujna prijavljeno je više od 600 projekata ukupne vrijednosti 1,15 milijardi HRK. Doprinos potencijalnih korisnika u kreiranju baze EU projekata pridonijet će još kvalitetnijoj pripremi programskih dokumenata, strategija i planova te će pomoći pri planiranju ...

Read More »

Povlačenje s tržišta sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari bromoksinil

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1276 o neproduljenju odobrenja aktivne tvari bromoksinil, koja je stupila na snagu 17. rujna 2020. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar bromoksinil. Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari bromoksinil, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: XINCA i ZEAGRAN 350 SE, temeljem navedene Uredbe, ...

Read More »

SAJAM ZIMNICE I AUTOHTONIH PROIZVODA

Ministarstvo poljoprivrede i Grad Zagreb i ove godine organiziraju manifestaciju “Sajam zimnice i autohtonih proizvoda” koja će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, od 16. do 18. listopada 2020. godine. Svi zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje kao izlagač na ovogodišnjem šestom “Sajmu zimnice i autohtonih proizvoda”. Prijave će biti moguće na mrežnoj stranici zimnica.mps.hr od 21. ...

Read More »

Popisivanje OPG-ova,14. rujna 2020. godine početak popisivanja

Popisivanje OPG-ova započet će 04. rujna 2020. godine (ponedjeljak). Na teren će izaći gotovo 1.700 stručno osposobljenih popisivača koji će, metodom osobnog intervjua, pomoću prijenosnih računala, prikupljati podatke o oko 174.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Popisivanje će trajati mjesec dana, do 14. listopada 2020. godine. Postavljena su brojna pitanja vezana uz način popisivanja i obaveze poljoprivrednika na koje je DZS dao ...

Read More »

Samoizolacija poljoprivrednika – naknade

Prenosimo korisnu informaciju s portala Agroklub, a glede naknada poljoprivrednicima kojima je određena mjera samoizolacije.   Ima li poljoprivrednik pravo na naknadu ako završi u samoizolaciji? Naime, nedavno je Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a, naveo da se Hrvatska obrtnička komora izborila da njihovi članovi u tom slučaju imaju pravo na 100% bolovanja. Primjerice, nakon što mu je određena ta mjera, on se obavezno mora javiti svom izabranom ...

Read More »

ZAPOČET PROCES IZRADE STRATEŠKIH DOKUMENATA – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike. S ciljem što kvalitetnije pripreme ...

Read More »