Home > PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI pristigli u svezi natječaja 774100:

Pitanje 1 – 774100

Poštovani,

14.04. LAG Gorski kotar je objavio 7. LAG natječaj za TO 7.4.1.

U tijeku je dogradnja dječjeg vrtića u Delnicama sufinanciranog iz NPOO pa nas zanima je li prihvatljiv projekt opremanja tog novog, dograđenog dijela vrtića. Pitamo u ime potencijalnoga prijavitelja grada Delnice.

Unaprijed hvala.

Lijep pozdrav!

 

Odgovor 1 – 774100

Poštovani,

Natječajem za provedbu tipa operacije 7.4.1. LRS LAG, propisano je:

 • poglavlje 1.2: „ Projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije“.
 • Poglavlje 1.3 Iznos, udio i intenzitet javne potpore:“ Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om)“
 • Poglavlje 3.1 Prihvatljivi projekti: „Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata: 11.građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić…)“
 • Poglavlje 3.2 Prihvatljivost projekta: „aktivnosti građenja vezane uz projekt mogu započeti prije podnošenja prijave projekta, ali pod uvjetom da u trenutku podnošenja prijave projekta vrijednost započetih aktivnosti građenja ne prelazi 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt, no takvi troškovi nisu prihvatljivi, odnosno ulaganje u završetak građenja nije prihvatljivo
 • poglavlje 3.3 Prihvatljivost troškova: „ Dio troškova koji su u prihvatljivi, a za koje im nije dodijeljena potpora (npr. zbog intenziteta potpore ili što su prihvatljivi troškovi veći od iznosa potpore) nositelji projekta mogu financirati iz vlastitih sredstava i/ili drugih izvora financiranja, osim iz proračuna Europske unije. Neprihvatljive troškove nositelji projekta mogu financirati iz vlastitih sredstava i/ili iz drugih izvora financiranja, uključujući i proračun Europske unije.“

Također, u skladu sa člankom 65. stavkom 11. Uredbe EU br.1303/2013, projekt može dobiti potporu iz jednog ili više ESI fondova ili jednog ili više programa i drugih instrumenata Unije, pod uvjetom da stavka troška koji je uključen u zahtjev za isplatu sredstava jednog od ESI fondova ne prima potporu drugog fonda ili instrumenta Unije ili potporu istog fonda u okviru drugog programa.

Slijedom navedenog, uzimajući u obzir dostupne činjenice, dogradnja dječjeg vrtića i njegovo opremanje smatra se jednim (istim) projektom. Najviša ukupna vrijednost projekta (koji predstavlja cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju te se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova) ne smije biti veća od 250.000 EUR (s PDV-om). S obzirom da je projekt već sufinanciran bespovratnim sredstvima EU (NPOO) isti ne može biti sufinanciran unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), odnosno putem LAG Natječaja.

S poštovanjem

________________________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI pristigli u svezi natječaj 663100
pristigli na adresu elektroničke pošte LAG-a Gorski kotar vezani uz provedbu 6. LAG Natječaja za Mjeru TO 6.3.1., ref. oznaka 663100

Pitanje 1 – 663100:

Poštovani,

imam nekoliko pitanja.

Poslovni plan-tablični dio proizvodnja

1.Površinu plastenika od 36 m2 nije moguće upisati. Da li upisujem 0,00 ili 0.01 ?

 1. Molim vas da mi pojasnite kraticu kg/t. Da li se prinos upisuje u kilogramima?

Poslovni plan-tablični dio, financijski tijek

 1. Da li se u tablici mogu dodavati redovi kod prodajnih količina?
 2. Da li se primici od IAKS mjera evidentiraju u godini kad su isplaćeni ili u godinu za koju su obračunati?

Odgovor 1 – 663100:

Poštovani,

 • u tabličnom djelu Poslovnog plana – 2. Proizvodnja: Podatci o zemljištu, broju životinja, objektima, opremi i mehanizaciji u Tablici A „Projekcija financijskog tijeka“, ispod retka objekti i građevine pod postojećim ili planiranim građevinama, u ovom slučaju staklenicima i plastenicima upišite broj 36, ukoliko u prethodnoj godini niste imali plastenik upišite samo broj 0. U retku nakon prethodne godine, možete mijenjati početnu godinu, s time da se pod prethodnom godinom upisuju podaci koji se odnose na 2021. godinu, a početna godina odnosi se na tekuću – 2022. godinu. U slučaju da tablica ne funkcionira, pokušajte obrisati postojeću tablicu i preuzeti novu sa naše službene stranice.
 • u tablici možete odabrati hoćete li izraziti prinos u kilogramima ili u tonama.
 • redove u kojima nemate poljoprivredne aktivnosti, sakrijte opcijom “hide”. Redovi se ne smiju brisati, već samo sakriti. Ukoliko neki redak nije predviđen ili vam je potrebno više redaka, slobodno ih dodajte.
 • Primici od IAKS mjera, kao i drugi primici, evidentiraju se u godini u kojoj su isplaćeni.

 

_______________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI pristigli u svezi natječaja 463100:

P1: Eko certifikat koji se boduje u prijavi – može li on biti za primarne proizvode (npr. ljekovito bilje) ili može biti i za prerađevine (npr. ulja i prerađevine ljekovitog bilja)?

O1: U prilogu IV. Natječaja pod nazivom Kriteriji odabira specificirano je u fusnoti  da „Korisnik mora imati Certifikat/Potvrdnicu ekološke proizvodnje za proizvod na koji se odnosi aktivnost te mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji za proizvod na koji se odnosi minimalno jedna prijavljena aktivnost u poslovnom planu. Ukoliko korisnik planira nakon provedene aktivnosti ishoditi Certifikat/Potvrdnicu te se upisati u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, dostavlja Izjavu i obrazloženje ekološke proizvodnje.“ Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU. (str. 12 natječaja). Znači eko certifikat se može odnositi i na prerađevine ukoliko se one nalaze na Popisu iz Priloga II. Natječaja. 9. Eterična ulja (koja navodite kao primjer prerađevine) nisu sastavni dio Dodatka I Ugovora o EU.

 

P2: Za dobivanje bodova po kriteriju vezanom za obnovljive izvore energije – treba li se određeni dio (%) projekta (aktivnosti) odnositi na obnovljive izvore energije? I ako da, u kojem postotku?

O2: U prilogu U prilogu IV. Natječaja pod nazivom Kriteriji navedeno je da se za ostvarivanje bodova po ovom kriteriju dostavlja Obrazloženje na koji način aktivnost iz Poslovnog plana uključuje korištenje energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu visina ulaganja (postotak) u obnovljive izvore energije nije definirana.

 

P3: Poštovani, ukoliko je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u EVPG kalkulatoru ocjenjeno kao < 2000 eura, može li se prijaviti na natječaj ili je Mjera 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ” isključivo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura.

O3: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine manje od 2.000,00 eura, nije prihvatljivo na ovom natječaju za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Odnosno, prihvatljivi korisnici su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s minimalnom ekonomskom veličinom od 2.000,00 eura do maksimalne veličine u iznosu od 7.999 eura.

 

P4: Postovani, planiram podignuti nasad aronije sa 200 sadnica kroz 2 mjeseca. Postoji li ikakva mogucnost kandidature na mjeru 6.3.1. sto se tice kupnje preše za sok i filtera za filtriranje sokova? Također mogu li kandidirati za kupovinu traktora za obradu zemlje? Vrijednost mog sOPG je manja od 2000€.

O4: Sve aktivnosti koje navodite spadaju u prihvatljive troškove međutim, OPG koji ima manju  ekonomsku veličinu od 2.000 eura na žalost nije prihvatljiv korisnik za prijavu na ovaj natječaj. Prilikom prijave trebate dostaviti potvrdu ekonomske veličine koju izdaje nadležna Savjetodavna služba odnosno Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu. U natječaju vam na stranici 17. stoji „Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 1. srpnja 2020. godine.“

 

P5: Poštovani, Imam nekoliko pitanja u vezi poslovnog plana, tablični dio.

 1. Podatci o zemljištu….. Da li za 2019. upisujem vrijednosti sa potvrde savjetodavne službe, također i za 2020, dok za 2021. koja mi je godina završetka projekta predhodnim rezultatima dodajem i površinu novo zasađenog voćnjaka?
 2. Da li ispunjavam tablicu do godine kad je planiran konačni zahtjev za isplatu?

Financijska održivost projekta

 1. Da li za 2020. obzirom da smo imali elementarnu nepogodu upisujem 0,00 kn i 0 kom prodanog cvijeca,( da li da priložim dokumentaciju o nepogodi), a za 2021 i dalje povecavam prihode iz godine u godinu?
 2. Obzirom da je godina završetka mog projekta 2021. Da li ispunjavam tablicu do 2026. ?

3.Da li košnju, obrezivanje voćaka , gnojenje stavljam u troškove održavanja ili ostale operativne troškove?

Obrazac D je zapravo EVPG kalkulator koji mora biti identičan kao onaj izdan od strane savjetodavne službe?

Da li kod kupnje sadnica treba odmah precizirati koliko kojih namjeravamo  kupiti?

Unaprijed hvala.

O5: Nastavno na vaša pitanja u nastavku navodim odgovore:

P1:Podatci o zemljištu….. Da li za 2019. upisujem vrijednosti sa potvrde savjetodavne službe, također i za 2020, dok za 2021. koja mi je godina završetka projekta prethodnim rezultatima dodajem i površinu novo zasađenog voćnjaka?

O: Da, navodite upravo tako kako ste napisali.

P2: Da li ispunjavam tablicu do godine kad je planiran konačni zahtjev za isplatu?

O: ispunjavate tablicu za razdoblje od 10 godina odnosno sve stupce u tablici odnosno do 2029. godine

P3. Financijska održivost projekta – Da li za 2020. obzirom da smo imali elementarnu nepogodu upisujem 0,00 kn i 0 kom prodanog cvijeća,( da li da priložim dokumentaciju o nepogodi), a za 2021 i dalje povećavam prihode iz godine u godinu?

O: Primici se planiraju pod pretpostavkom da sve što se proizvede proda, a sve što se proda i naplati i to u roku od jedne godine. Planirani primici i izdaci moraju imati podlogu u prethodnoj godini (ukoliko ste poslovali). Kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine vijeka projekta. Znači da mora biti veći od 0,00.

P4: Obzirom da je godina završetka mog projekta 2021. Da li ispunjavam tablicu do 2026. ?

O: ispunjavate tablicu za razdoblje od 10 godina odnosno sve stupce u tablici odnosno do 2029. godine

P5: Da li košnju, obrezivanje voćaka , gnojenje stavljam u troškove održavanja ili ostale operativne troškove?

O: Ukoliko pod trošak gnojenja smatrate nabavku repromaterijala gnojiva pa vi sami gnojite, to stavljate pod trošak repromaterijala. Ukoliko plaćate nekog da vam kosi onda to stavljate u trošak radne snage.

P6: Obrazac D je zapravo EVPG kalkulator koji mora biti identičan kao onaj izdan od strane savjetodavne službe?

O: Da, to je taj obrazac i ispunjava se samo  ukoliko planirate ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata“. Tada ispunite predmetni dokument za planiranu proizvodnju, za godinu kada se planira predati drugi (konačan) zahtjev za isplatu. Navedeni podaci moraju odgovarati podacima u tablici „Podatci o zemljištu, broju životinja, objektima, opremi i mehanizaciji“ iz tabličnog dijela Poslovnog plana.

P7: Da li kod kupnje sadnica treba odmah precizirati koliko kojih namjeravamo  kupiti?

O: Da, morate specificirati broj sadnica koje namjeravate kupiti.

 

P6:

1) Obrazac B. pitanje 7 – Ako kupim zemljište prije rezultata natječaja a nakon što predam dokumente i prijavim se na natječaj da li pod datum početka provedbe projekta stavim datum kupnje zemljišta npr. 27.08.2020?

2) Da li vlasnik novog zemljišta mora biti nositelj projekta ili može biti član OPG-a, tj. supruga?

O6:

1) Datum provedbe može biti bilo koji datum nakon podnošenja prijave na LAG natječaj uz napomenu da „Nositelj projekta je obvezan provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu započeti u roku devet (9) mjeseci od datuma donošenja odluke o odabiru projekta, a završiti iste i ostvariti cilj projekta u roku tri (3) godine od datuma donošenja odluke o odabiru projekta, a ne kasnije od 30. lipnja 2023. Sve aktivnosti u poslovnom planu moraju biti provedene kako bi nositelj projekta ostvario javnu potporu.“ (str 8. natječaja).

2) Poljoprivredno zemljište treba kupiti nositelj OPG-a koji prijavljuje svoj projekt na LAG natječaj i koji kupovinu zemljišta navodi kao projektnu aktivnost, dakle vlasnik zemljišta treba biti nositelj OPG-a.

_____________________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI pristigli u svezi natječaja 374100:

P1: Poštovani, imam pitanje u vezi s natječajem 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“. Kao prihvatljivi trošak, navedeno je između ostalog: Troškovi opremanja vatrogasnog doma i spremišta (isključujući opremu za obavljanje poslova vatrogasne djelatnosti). Da li je negdje specificirano što sve ulazi u te troškove? Nadalje, da li je u okviru toga prihvatljiva i nabava defibrilatora (3 komada)? Unaprijed hvala na odgovoru

O1: Poštovana, Vezano za Vaš upit glede prihvatljivih troškova na natječaju LAG-a Gorski kotar za TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, natječajnom dokumentacijom je u Prilogu II. Lista prihvatljivih troškova propisano koji su troškovi prihvatljivi u okviru predmetnog natječaja. U Prilogu II. Pod Opremanje stoji : „ Troškovi opremanja vatrogasnog doma i spremišta (isključujući opremu za obavljanje poslova vatrogasne djelatnosti)“.

P2: Poštovani, Kod Popisa dokumentacije odnosno kod dokumenta Dokaz postojeće građevine, navedeno je sljedeće: Dokument je potrebno dostaviti u slučaju ulaganja u rekonstrukciju postojeće građevine i/ili ulaganja u opremanje postojeće građevine. Ukoliko Prijavitelj nabavlja inventar za opremanje vatrogasnog doma, da li je u tom slučaju potrebno dostaviti navedeni dokument? Unaprijed hvala na odgovoru.

O2: Poštovana, u Prilogu I. DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ natječaja ref. oznake 374100, pod Obaveznom dokumentacijom se navodi da je potrebno dostaviti Dokaz postojeće građevine. Traženi dokument je dio obavezne dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti. Dokument je potrebno dostaviti i u slučaju ulaganja u opremanje postojeće građevine u vašem slučaju vatrogasnog doma.

______________________________________________________________________________