Home > LAG natječaji > 7. LAG NATJEČAJ – TO 7.4.1., REF. OZNAKA: 774100

7. LAG NATJEČAJ – TO 7.4.1., REF. OZNAKA: 774100

1. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – LAG NATJEČAJ, ref oznaka 774100

01. lipanj 2023.

LAG Gorski kotar objavljuje dana 01.06.2023.g. prvu izmjenu sedmog LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom LAG Natječaja produžen je krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj, a isti se nalazi na 18. stranici, u poglavlju 4, pod točkom 4.1 Podnošenje prijave projekta. Novi krajnji rok za podnošenje prijave projekata je 16.06.2023. godine.

U ostalim dijelovima LAG Natječaj ostaje neizmijenjen.

Natječaj :

Natječajna dokumentacija ostaje neizmijenjena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

referentna oznaka natječaja 774100

 

Dana 14. travnja 2023. godine LAG Gorski kotar objavljuje 7. LAG natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ koja je usklađena sa TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 221.694,43 EUR.

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 02.05.2023.g. do 02.06.2023.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održati će za potencijalne prijavitelje informativne radionice prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku:

7. LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG

 

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. PN_Tablica troškova i izračuna potpore_741

 

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-IX.-Kriteriji-odabira-za-TO-7.4.1.

Prilog-X.-Specijalna-punomoc

RM_DISKONTIRANI NETO PRIHOD (Predložak za izračun neto prihoda)

 

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 , 099/3265 300; 099/334-6792 ili na email info@lag-gorskikotar.hr