Home > LAG natječaji > 7. LAG NATJEČAJ – TO 7.4.1., REF. OZNAKA: 774100 – ZATVOREN

7. LAG NATJEČAJ – TO 7.4.1., REF. OZNAKA: 774100 – ZATVOREN

Objava rezultata 7. LAG natječaja za  provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 774100

Lokve, 08.12.2023.

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar, dana 07. prosinca 2023. godine donosi Odluke o odabiru projekata prijavljenih na 7. LAG Natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 774100 koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, objavljen 14. travnja 2023. godine, a prijave su se podnosile od 02. svibnja 2023. do 02. lipnja 2023. godine te su ukupna raspoloživa sredstva iznosila 221.694,43 EUR.

LAG Gorski kotar je sa danom 01. lipanj 2023. objavio prvu izmjenu 7. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom LAG Natječaja produžen je krajnji rok za podnošenje prijave, te je novi krajnji rok za podnošenje prijava projekata bio 16. lipanj 2023. godine.

Na Natječaj je bilo prijavljeno ukupno 9 projekata u ukupnom iznosu od 429.679,68 EUR, što nije dovoljno raspoloživ iznos sredstava koja su bila na raspolaganju pri raspisu ovog LAG Natječaja.

Nakon završene administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, njih 5 je zadovoljilo sve uvjete propisane Natječajem. Odluke o odabiru donesene su za 5 prijavljenih projekata. Nakon pravomoćnosti Odluke, kreirana je Konačna rang lista odobrenih projekata koju možete pogledati ovdje:

KONAČNA RANG LISTA, 7. LAG natječaj, ref oznaka 774100

Temeljem natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, u ime i za račun prijavitelja podnosi Zahtjev za potporu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG Gorski kotar želi uspješnu provedbu projekta odabranim korisnicima.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – LAG NATJEČAJ, ref oznaka 774100

Lokve, 01. lipanj 2023.

LAG Gorski kotar objavljuje dana 01.06.2023.g. prvu izmjenu sedmog LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom LAG Natječaja produžen je krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj, a isti se nalazi na 18. stranici, u poglavlju 4, pod točkom 4.1 Podnošenje prijave projekta. Novi krajnji rok za podnošenje prijave projekata je 16.06.2023. godine.

U ostalim dijelovima LAG Natječaj ostaje neizmijenjen.

Natječaj :

Natječajna dokumentacija ostaje neizmijenjena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

referentna oznaka natječaja 774100

 

Dana 14. travnja 2023. godine LAG Gorski kotar objavljuje 7. LAG natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ koja je usklađena sa TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 221.694,43 EUR.

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 02.05.2023.g. do 02.06.2023.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održati će za potencijalne prijavitelje informativne radionice prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku:

7. LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG

 

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. PN_Tablica troškova i izračuna potpore_741

 

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-IX.-Kriteriji-odabira-za-TO-7.4.1.

Prilog-X.-Specijalna-punomoc

RM_DISKONTIRANI NETO PRIHOD (Predložak za izračun neto prihoda)

 

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 , 099/3265 300; 099/334-6792 ili na email info@lag-gorskikotar.hr