Home > Članovi > Javni sektor

Javni sektor

1. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj; Stara Sušica, Ravna Gora

2. KD Lokvarka d.o.o.; Lokve

3. Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.; Skrad

4. Komunalac d.o.o.; Vrbovsko

5. JU NP Risnjak; Crni Lug, Delnice

6. Općina Brod Moravice

7. Grad Čabar

8. Grad Delnice

9. Općina Fužine

10. Općina Lokve

11. Općina Mrkopalj

12. Općina Ravna Gora

13. Općina Skrad

14. Grad Vrbovsko