Naslovnica > LAG natječaji > Natječaj za provedbu mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Natječaj za provedbu mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

 

LAG Gorski kotar objavljuje dana 07.05.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1.POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA , koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.112.925,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.292,50 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 24. svibnja 2018.g., a najkasnije do 28. lipnja 2018.g. na adresu LAG-a Gorski kotar, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Gorski kotar te se ulaganje također mora izvršiti na tom području.

Obuhvat LAG područja (JLS):
Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad
Gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

LAG natječaj za TOP 6.3.1 iz LRS LAG-a Gorski kotar

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

Obrazac E. Zaposlenici

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Kriteriji odabira

Prilog V. -Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Gorski kotar

 

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 ili na email info@lag-gorskikotar.hr

 

Pokrenimo zajedno kotačić razvoja Gorskog kotara!