Naslovnica > DOKUMENTI > Odluke, finacijski izjveštaji i planovi

Odluke, finacijski izjveštaji i planovi

Odluka o usvajanju izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2017.godinu

Odluke

Finacijski izještaji i planovi