Home > LAG natječaji > 4. LAG Natječaj – TO 6.3.1., ref. oznaka 463100 – ZATVOREN

4. LAG Natječaj – TO 6.3.1., ref. oznaka 463100 – ZATVOREN

Objava rezultata Četvrtog LAG natječaja za provedbu TO Mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, ref. oznake natječaja 463100

Lokve, 21. svibnja 2021. godine

LAG Gorski kotar je za Četvrti LAG Natječaj za provedbu TO Mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, ref. oznake natječaja 463100, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, otvorenog 22. srpnja 2020. godine, imao na raspolaganju 1.589.490,00 HRK, odnosno dovoljno sredstava za četrnaest (14) projekata u iznosu od 113.535,00 HRK po projektu (15.000 EUR).

Na Natječaj je bilo prijavljeno ukupno trideset i pet prijava (35), a u administrativnu obradu su išle dvadeset i četiri (24) prijave, od kojih je za tri (3) prijave, u administrativnoj obradi – Analiza 1, od strane Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar, na Sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine, donesena Odluka o odbijanju zbog neusklađenosti s uvjetima propisanim Natječajem. Na takvu Odluku prijavitelji su imali mogućnost podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore. Podnesen je jedan Prigovor te je Povjerenstvo za prigovore, na Sjednici održanoj dana 11. siječnja 2021., donijelo Odluku o odbijanju Prigovora, budući da isti nije bio osnovan.

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na Sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donio Odluku o izmjeni Natječaja za provedbu TO Mjera 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, referentne oznake natječaja 463100, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., objavljenog dana 22. srpnja 2020. godine. Odluka o izmjeni četvrtog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje osamnaest (18) projekata, umjesto prvotno planiranih četrnaest (14) koje je uslijedilo nakon Odluke o trećoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. (V4) usvojene na Sjednici Skupštine LAG-a Gorski kotar, dana 21. siječnja 2021. godine.

Nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja dvadeset i jedna (21) prijava je zadovoljila sve uvjete propisane Natječajem.

Prilikom ocjenjivanja projekata, od strane Ocjenjivačkog odbora LAG-a Gorski kotar za  (14) prijava smanjen je broj bodova u odnosu na traženi broj bodova u prijavi na LAG natječaj. Sukladno tome, na Sjednici, dana 19. travnja 2021. godine, Upravni odbor LAG-a Gorski kotar donosi Odluke o rezultatu administrativne kontrole na koje su prijavitelji, kojima su smanjeni bodovi, imali pravo podnijeti prigovor. Zaprimljen je jedan Prigovor za koji je Povjerenstvo za prigovore LAG-a Gorski kotar donijelo na Sjednici, dana 12. svibnja 2021. godine, Odluku o odbijanju Prigovora, budući da isti nije bio osnovan.

Na Sjednici Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar održanoj 20. svibnja 2021. godine, odlučeno je da se za osamnaest (18) prijava donose Odluka o odabiru projekta. Za tri (3) prijave, budući da je sredstava dovoljno samo za osamnaest (18) projekata, na Sjednici Upravnog odbora donosi se Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava. Ove Odluke i Obavijesti su konačne te na iste prijavitelji ne mogu podnijeti prigovor.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, podnosi u ime i za račun Korisnika Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, putem portala AGRONET, koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

Konačna rang lista za LAG natječaj TO Mjera 6.3.1., ref. oznaka 463100.

 

LAG Gorski kotar čestita svim nositeljima projekata te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

__________________________________________________________________________________________________________________

IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”, referentna oznaka natječaja: 463100

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donio Odluku o izmjeni Natječaja za provedbu TO Mjera 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, referentne oznake natječaja 463100, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 22.07.2020. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:
– tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
– tekst na 1. stranici „Datum 22.07.2020..“ mijenja se i glasi: „Datum 25.03.2021.“;
– tekst na 3. stranici u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.589.490,00 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 2.043.630,00 HRK“;

Odluka o izmjeni četvrtog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje osamnaest (18) projekata, umjesto prvotno planiranih četrnaest (14) koje je uslijedilo nakon Odluke o trećoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. (V4) usvojene na sjednici Skupštine LAG-a Gorski kotar dana 21. siječnja 2021. godine.

 

4. LAG_natječaj_TO_6.3.1. verzija 2.0

Odluka o izmjeni 4. LAG natječaja za TO 6.3.1., ref. oznake 463100

___________________________________________________________________________________________________________________

4. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO Mjera 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 

LAG Gorski kotar objavljuje dana 22.7.2020. godine četvrti LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu TO Mjere 6.3.1. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA “, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.589.490,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 113.535,00 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 10.08.2020. a najkasnije do 15.09.2020. godine  na adresu LAG-a Gorski kotar, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

 

Stručna služba LAG-a Gorski kotar će za sve potencijalne prijavitelje održati dvije informativne radionice:

  1. radionica – 24.07.2020. s početkom u 11,00 sati – Grad Čabar, Gradska vijećnica Grada Čabra
  2. radionica – 06.08.2020. s početkom u 18,00 sati – Grad Vrbovsko, Dom kulture Vrbovsko, Željeznička 2

Natječaj i natječajna dokumentacija:

Tekst LAG natječaja za TO Mjera 6.3.1.

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

Obrazac E. Zaposlenici

Prilozi:

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Kriteriji odabira

Prilog V. Specijalna punomoć_ZP_6.3.1_

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 ili na email info@lag-gorskikotar.hr