Home > LAG natječaji > 2. LAG natječaj za TO 7.4.1. ref. oznaka 274100- PONIŠTEN

2. LAG natječaj za TO 7.4.1. ref. oznaka 274100- PONIŠTEN

OBAVIJEST O PONIŠTENJU 2. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 7.4.1. LRS LAG-A GORSKI KOTAR – VAŽNO!

 

Obavještavamo Vas kako je Upravni odbor udruge LAG Gorski kotar na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donio Odluku o poništenju teksta i natječajne dokumentacije 2. LAG Natječaja za provedbu LRS TO 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, ref. oznaka natječaja 274100.
Naime, Povjerenstvo za otvaranje prijava pristiglih na 2. LAG Natječaj za provedbu LRS LAG-a Gorski kotar TO 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, ref. oznaka natječaja 274100, izradilo je Inicijalnu Rang listu pristiglih prijava te utvrdilo da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve pristigle prijave te da ne mogu svi prijavljeni projekti biti odobreni.
Budući da više prijava ima isti broj bodova, a LAG natječajem (stranica 16., poglavlje 3.4. Kriteriji odabira projekata) i važećom LRS LAG-a Gorski kotar V.2 (stranica 44., poglavlje 3.7.2. Način provjere kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira) nije propisan dovoljno objektivan način odabira projekata kada dva ili više projekta imaju isti broj bodova, a u slučaju nedovoljnog iznosa sredstava, kako se ne bi na bilo koji način ugrozilo načelo jednakog postupanja i/ili načelo zabrane diskriminacije, Upravni odbor donosi Odluku da se poništi predmetni Natječaj.

Odluka o poništenju 2. LAG natječaja – 274100

_______________________________________________________________________________

IZMJENA LAG NATJEČAJA

ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 25. rujna 2019. godine donio Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Referentna oznaka: 274100, sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 08. srpnja 2019. godine.

Mijenja se tekst LAG natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine objavljenog dana 08.07.2019. godine kako slijedi:


• tekst na 1. stranici „Verzija 1.0.“ mijenja se i glasi: „Verzija 1.1.“


• tekst na 1. stranici „Datum: 08.07.2019.“ mijenja se i glasi: „ Datum: 25.09.2019.


• tekst na 17. stranici u poglavlju 4.1. Podnošenje prijave projekta „od 01.08.2019. a najkasnije do 30.09.2019.“ mijenja se i glasi: „od 01.08.2019. a najkasnije do 15.11.2019.

 

LAG natječaj LAG GK TO 7.4.1. verzija 1.1.

Odluka o izmjeni LAG natječaja TO 7.4.1.

_______________________________________________________________________________

LAG NATJEČAJ

ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

LAG Gorski kotar dana 08.07.2019. godine  objavljuje drugi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ , koji  je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 3.161.953,76 HRK. 

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 01.08.2019.g., a najkasnije do 30.9.2019.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održat će za potencijalne prijavitelje informativnu radionicu.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku: