Naslovnica > LAG natječaji > Natječaj za provedbu mjere 7.4.1.

Natječaj za provedbu mjere 7.4.1.

IZMJENA LAG NATJEČAJA

ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 25. rujna 2019. godine donio Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Referentna oznaka: 274100, sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 08. srpnja 2019. godine.

Mijenja se tekst LAG natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine objavljenog dana 08.07.2019. godine kako slijedi:


• tekst na 1. stranici „Verzija 1.0.“ mijenja se i glasi: „Verzija 1.1.“


• tekst na 1. stranici „Datum: 08.07.2019.“ mijenja se i glasi: „ Datum: 25.09.2019.


• tekst na 17. stranici u poglavlju 4.1. Podnošenje prijave projekta „od 01.08.2019. a najkasnije do 30.09.2019.“ mijenja se i glasi: „od 01.08.2019. a najkasnije do 15.11.2019.

 

LAG natječaj LAG GK TO 7.4.1. verzija 1.1.

Odluka o izmjeni LAG natječaja TO 7.4.1.

 

LAG NATJEČAJ

ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

LAG Gorski kotar dana 08.07.2019. godine  objavljuje drugi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ , koji  je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 3.161.953,76 HRK. 

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 01.08.2019.g., a najkasnije do 30.9.2019.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održat će za potencijalne prijavitelje informativnu radionicu.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku: