Home > LAG natječaji > 3. LAG natječaj za TO 7.4.1. ref. oznaka 374100 – ZATVOREN

3. LAG natječaj za TO 7.4.1. ref. oznaka 374100 – ZATVOREN

Objava rezultata Trećeg LAG natječaja za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 374100

Lokve, 19.11.2020.

Treći LAG Natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 374100 koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine bio je objavljen 25. svibnja 2020. godine, a prijave su se zaprimale od 08. lipnja 2020. do 10.  srpnja 2020. te su ukupna raspoloživa sredstva iznosila  3.349.073,76 HRK.

Na Natječaj je bilo prijavljeno ukupno devet projekta, od kojih je osam nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljilo sve uvjete propisane Natječajem. Na sjednici Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar održanoj 28. listopada 2020. godine, odlučeno je da se za osam prijavljenih projekata donosu Odluke o odabiru projekta. Nakon pravomoćnosti svih Odluka, kreirana je Konačna rang lista odobrenih projekata koju možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista 3. LAG natječaja 374100

Temeljem natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«  LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, podnosi u ime i za račun prijavitelja Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG Gorski kotar čestita svim prijaviteljima i želi im uspješnu provedbu projekata!

 

________________________________________________________________________________________________________________________

3. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

LAG Gorski kotar dana 25.05.2020. godine objavljuje treći LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu TO 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ , koji je usklađena sa TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi  3.349.073,76 HRK.

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 08.06.2020.g., a najkasnije do 10.07.2020.g. na adresu: LAG GORSKI KOTAR, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Stručna služba LAG-a održat će za potencijalne prijavitelje informativne radionice prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici LAG-a Gorski kotar.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku:

LAG-natječaj-LAG-GK-374100

Obrazac A. Prijavni obrazac za 7.4.1. LAG GK

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Kriteriji odabira za TO 7.4.1.

Prilog X. – Specijalna punomoć

Predložak za izračun neto prihoda

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 ili na email info@lag-gorskikotar.hr