Home > Novosti > Pametna sela – Platforma za rekonstruiranje Gorskog kotara

Pametna sela – Platforma za rekonstruiranje Gorskog kotara

Odobren je projekt “Pametna sela – Platforma za rekonstruiranje Gorskog kotara”. Nositelj tog projekta je član LAG-a, a to je Društvo Potrošačica, dok su Zadruga za etično financiranje i LAG Gorski kotar partneri na projektu.

Glavni cilj i aktivnost je održavanje višednevnog seminara na kojem će biti radionice, seminari i okrugli stol sa temom Pametnih sela. Isto će se održati u svibnju ove godine, a o konkretnim datumima više će biti u skorije vrijeme. Seminar će se održati na gospodarstvu obitelji Krizmanić, u Lukovdolu, koja se bavi seoskim turizmom te je korisnik LAG-ove mjere za TO 6.3.1.

Ciljana skupina su svi stanovnici sa područja Gorskog kotara.

Detaljnije o samom projektu možete pronaći na stranici nositelja Projekta – Društvo Potrošačica

 

Leave a Reply