Skrad

Općina Skrad smještena je na nadmorskoj visini između 400 i 800 m, dok se prema sjeveru snizuje prema Kupskoj dolini na oko 200 m.n.m. Ukupna površina Općine je 53,69 km², te je uz Lokve, najmanja Općina na području Gorskoga kotara.U 32 naselja (Belski Ravan, Brezje Dobransko, Bukov Vrh,Bukovac Podvrški, Buzin, Divjake, Gorani, Gorica Skradska, Gornja Dobra, Gramalj, Hlevci, Hosnik, Hribac, Mala Dobra, Malo Selce, Pećišće, Planina Skradska, Podslemeni Lazi,Podstena, Pucak, Raskrižje, Rasohe, Resnatac, Rogi, Skrad, Sleme Sradsko, Trški Lazi, Tusti Vrh, Veliko Selce, Vrh Brodski, Zakrajac Brodski, Žrnovac) obitava 1.062 stanovnika, s gustoćom naseljenosti od 20 stanovnika/km².U skradskom kraju nalazi se zaštićeni krajobraz Zeleni vir i Vražji prolaz,u kojem se nalazi rijedak primjerak flore – Pingicula leptoceras, tj.Alpska tustica; najrjeđi primjerak naše faune – čovječja ribica;Muževa hiža, mjesto koje se koristilo za skrivanje pred Turcima, te prva hidrocentrala sagrađena u Gorskom kotaru, izgrađena 1921. godine.

Općina Skrad
Josipa Blaževića-Blaža 8, 51 311 Skrad
tel: +385 (0)51 810 680; +385 (0)51 810 620
fax: +385 (0)51 810 680
e-mail: opcina.skrad@ri.t-com. hr
www.skrad.hr
Turistička zajednica
Općine Skrad
Goranska bb,
51 311 Skrad
tel/fax: +385 (0)51 810 316
tzo.skrad@ri.t-com.hr
www.tz-skrad.hr