Home > O nama > Područje LAG-a > Brod Moravice

Brod Moravice

OPĆINA Brod Moravice nalazi se na nadmorskoj visini od 560 m. Na ukupnoj površini Općine Brod Moravice od 61,71 km² živi 866 stanovnika u 38 naselja, a to su: Brod Moravice, Colnari, Čučak, Delači,Doluš, Donja Dobra, Donja Lamana Draga, Donji Šajn, Donji Šehovac, Goliki, Gornja Lamana Draga, Gornji Kuti, Gornji Šajn,Gornji Šehovac, Goršeti, Kavrani, Klepeće Selo, Kocijani,Lokvica, Maklen, Male Drage, Moravička Sela, Naglići, Nove Hiže, Novi Lazi, Pauci, Planica, Podgorani, Podstene, Razdrto, Smišljak,Stari Lazi, Šepci Podstenski, Šimatovo, Velike Drage, Zahrt, Zavrh, Završje.
Gustoća naseljenosti je 14,03 stanovnika po km².Specifičnost Općine Brod Moravice je velik broj sakralnih objekata, čak njih 13:župna crkva sv. Nikole, crkva Majke Božje Škapularske u Moravičkim Selima,crkvica sv. Mihovila s križnim putem prema groblju u Završju (Šimatovo), crkvica sv. Andrije, župna crkva sv. Križa u Šimatovu, crkvica sv. Roka na groblju u Brod Moravicama, crkvica sv. Ane u Zavrhu, crkvica sv. Duha u Malim Dragama, crkva Srca Isusova u Velikim Dragama, crkva sv. Petra i Pavla u Podstenama, crkvica sv. Lucije u Goršetima, crkvica sv. Josipa u Starim Lazima, te Raspela, koja su djela pučkih anonimnih autora. Pored sakralnih objekata, Općina je specifična i po Piljdaku,kamenom signalnom stupu koji se koristio u vrijeme napada Turaka za obavješćivanje naroda o dolasku opasnosti.
Knezovi Zrinski i Frankopani ostavili su u nasljeđe Općine kulu Turanj,koja je u 19. stoljeću preuređena u zvonik,a 1944. godini bio je teško oštećen u zračnom napadu i obnovljen u poslijeratnim godinama.
Na području Općine Brod Moravice nalaze se rijetke planinske vrste –crveni ljiljan, sunovrat,planinčica, božika,a stanovnici od bobica „brinja“ pripremaju ljekovitu rakiju, „brinjevicu“.

Općina Brod Moravice
Stjepana Radića 1
51 312 Brod Moravice
tel: +385 (0)51 817 180
fax: +385 (0)51 817 002
www.brodmoravice.hr
Turistička zajednica Općine
Brod Moravice
tel/fax: +385 (0)51 817 180
tel: +385 (0)51 817 010
e-mail:
opcina.brod.moravice1@ri.t-com.hr
www.tz-brodmoravice.hr