Naslovnica > LRS 2014.-2020. – USKLAĐENA od 05.03.2018. ; LRS Verzija 2 od 15.02.2019.

LRS 2014.-2020. – USKLAĐENA od 05.03.2018. ; LRS Verzija 2 od 15.02.2019.

Izmijenjena LRS za koju je izdana Odluka o odobrenju izmjene 15.02.2019. godine od strane Agencije za plaćanja:

Usklađena LRS za koju je izdana Odluka o odobrenju usklađenja 05.03.2018. godine od strane Agencije za plaćanja:

LRR LAG-a Gorski Kotar usklađena 5.3.2018.

Prilozi usklađene LRS:
Prilog 1 Natura 2000

Prilog 2 Rezultati anketnih upitnika

Prilog 3 Popis aktivnosti uključivanja dionika

Prilog 4 Članovi Radne skupine

Prilog 5 Kriteriji odabira

Prilog 6 Evaluacijski plan

Prilog 7 Indikatori za sve mjere LRS

Prilog 8 Dijagram tijeka pripreme projekata suradnje

Prilog 9 Dijagram tijeka provedbe projekata suradnje

Prilog 10 Analiza rizika

Prilog 11 Ljudski kapaciteti – životopisi

Prilog 12 Aktivnosti LAG-a od njegova osnivanja do M202

Prilog 13 Idejni projekt Goranske drvene kuće