enhr
Naslovnica > LRS 2014. – 2020. Verzija 2.; Verzija 3.

LRS 2014. – 2020. Verzija 2.; Verzija 3.

Izmijenjena LRS (V3) za koju je izdana Odluka o odobrenju promjene od 13. svibnja 2020. godine od strane Agencije za plaćanja:

LRS LAG GK_V3

Prilozi (I.-XIII.) V3

 

_________________________________________________________________________

 

Izmijenjena LRS (V2) za koju je izdana Odluka o odobrenju promjene od 15.02.2019. godine od strane Agencije za plaćanja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________