Javni sektor

1. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj; Stara Sušica, Ravna Gora

2. KD Lokvarka d.o.o.; Lokve

3. Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.; Skrad

4. KD Mrzle Drage d.o.o.; Mrkopalj

5. Komunalac d.o.o.; Vrbovsko

6. JU NP Risnjak; Crni Lug, Delnice

7. TZO Lokve; Lokve

8. Općina Brod Moravice

9. Grad Čabar

10. Grad Delnice

11. Općina Fužine

12. Općina Lokve

13. Općina Mrkopalj

14. Općina Ravna Gora

15. Općina Skrad

16. Grad Vrbovsko