Javni sektor

1. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj; Stara Sušica, Ravna Gora
2. KD Lokvarka d.o.o.; Lokve
3. Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.; Skrad
4. KD Mrzle Drage d.o.o.; Mrkopalj
5. Komunalac d.o.o.; Vrbovsko
6. JU NP Risnjak; Crni Lug, Delnice
7. TZO Lokve; Lokve
8. Općina Brod Moravice
9. Grad Čabar
10. Grad Delnice
11. Općina Fužine
12. Općina Lokve
13. Općina Mrkopalj
14. Općina Ravna Gora
15. Općina Skrad
16. Grad Vrbovsko