Civilni sektor

 

1.Udruga Lujzijana
2.Udruga Eko art – Bio art
3.Udruga žena Moravice
4.Udruga „Vunarice Gorskog kotara“
5.Udruga Trbuhovica
6.Udruga Plodovi gorja Gorskog kotara
7.Udruga Agroratar agent
8. Planinarsko društvo „Špičunak“ Lokve
9. Udruga Privatnih šumovlasnika Čabar
10.Udruga Istraživački i edukacijski centar Processus montanus