Home > Novosti > Objava rezultata 7. LAG natječaja za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 774100

Objava rezultata 7. LAG natječaja za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 774100

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar, dana 07. prosinca 2023. godine donosi Odluke o odabiru projekata prijavljenih na 7. LAG Natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 774100 koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, objavljen 14. travnja 2023. godine, a prijave su se podnosile od 02. svibnja 2023. do 02. lipnja 2023. godine te su ukupna raspoloživa sredstva iznosila 221.694,43 EUR.

LAG Gorski kotar je sa danom 01. lipanj 2023. objavio prvu izmjenu 7. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom LAG Natječaja produžen je krajnji rok za podnošenje prijave, te je novi krajnji rok za podnošenje prijava projekata bio 16. lipanj 2023. godine.

Na Natječaj je bilo prijavljeno ukupno 9 projekata u ukupnom iznosu od 429.679,68 EUR, što nije dovoljno raspoloživ iznos sredstava koja su bila na raspolaganju pri raspisu ovog LAG Natječaja.

Nakon završene administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, njih 5 je zadovoljilo sve uvjete propisane Natječajem. Odluke o odabiru donesene su za 5 prijavljenih projekata. Nakon pravomoćnosti Odluke, kreirana je Konačna rang lista odobrenih projekata koju možete pogledati ovdje:

KONAČNA RANG LISTA, 7. LAG natječaj, ref oznaka 774100

Temeljem natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, u ime i za račun prijavitelja podnosi Zahtjev za potporu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG Gorski kotar želi uspješnu provedbu projekta odabranim korisnicima.

Leave a Reply