Home > Novosti > 6. LAG Natječaj – TO 6.3.1., ref. oznaka 663100 – REZULTATI

6. LAG Natječaj – TO 6.3.1., ref. oznaka 663100 – REZULTATI

Objava rezultata Šestog LAG natječaja za provedbu TO Mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, ref. oznake natječaja 663100

Lokve, 20. siječanj 2023. godine

LAG Gorski kotar je za Šesti LAG Natječaj za provedbu TO Mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, ref. oznake natječaja 663100, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, otvorenog 13. travnja 2022. godine, imao na raspolaganju 2.818.350,00 HRK , odnosno dovoljno sredstava za dvadeset i pet (25) projekata u iznosu od 112.734,00 HRK  (15.000 EUR) po projektu.

Na Natječaj je bilo prijavljeno ukupno trideset prijava (30). U administrativnu obradu je išlo svih trideset (30) prijava, od kojih je za pet (5) u administrativnoj obradi – Analiza 1, od strane Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar, na Sjednici održanoj 06. listopada 2022. godine, donesena Odluka o odbijanju zbog neusklađenosti s uvjetima propisanim Natječajem. Na takvu Odluku prijavitelji su imali mogućnost podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore.

Troje prijavitelja na natječaj je podnijelo Prigovor. Povjerenstvo za prigovore, na Sjednici održanoj dana 08. studenog 2022., donijelo Odluke o odbijanju Prigovora, budući da oni nisu bili osnovani.

Tijekom administrativne kontrole – Analize 2. održane su dvije sjednice Ocjenjivačkog odbora 23. studenoga 2022. i 29. prosinca 2022. godine.

Prilikom ocjenjivanja projekata, od strane Ocjenjivačkog odbora LAG-a Gorski kotar za devet (9) prijava smanjen je broj bodova u odnosu na traženi broj bodova u prijavi na LAG natječaj.

Na Sjednici Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar održanoj 19. siječnja 2023. godine, odlučeno je da se za dvadeset i pet (25) prijava donose Odluka o odabiru projekta. Ove Odluke su konačne te na iste prijavitelji ne mogu podnijeti prigovor.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, podnosi u ime i za račun Korisnika Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, putem portala AGRONET, koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.

KONAČNA RANG LISTA

LAG Gorski kotar svim nositeljima projekata želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Leave a Reply