Home > Novosti > Važna obavijest za korisnike vezano uz uvođenje eura i dostupnost AGRONET sustava

Važna obavijest za korisnike vezano uz uvođenje eura i dostupnost AGRONET sustava

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) (dalje u tekstu: Zakon), Odluke Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023., Uredbe Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro i Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/2022), euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da prilikom popunjavanja obrazaca (zahtjeva i izvještaja) te učitavanja popunjenih predložaka (npr. tablica) u AGRONET modulu RURALNI RAZVOJ od 1. siječnja 2023. godine, iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u eurima (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u ponudi, računu itd.) izraženi u kunama (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje sukladno članku 14. Zakona se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev/obrazac.

Napomene vezane za dostupnost sustava AGRONET:

  • od 27.12.2022. od 15:00 sati do 9.1.2023.* u AGRONET sustavu, modulu RURALNI RAZVOJ na kartici ODLUKE/UGOVORI neće biti moguće prihvaćati Odluke o isplati i Odluke o isplati predujma te učitavati prigovore. Dani preostali za prihvaćanje odluke/ulaganje prigovora za pojedinu Odluku na dan 27.12.2022. nastaviti će se brojiti od dana 9.1.2023.*
  • od 31.12.2022. od 15:00 sati u AGRONET sustavu, modulu RURALNI RAZVOJ na kartici ODLUKE/UGOVORI neće biti moguće zaprimati, prihvaćati bilo koji tip Odluke ili učitavati prigovore.
  • od 31.12.2022. od 17:30 sati do 9.1.2023.* AGRONET sustav (SVI moduli) neće biti dostupan

*u slučaju da se AGRONET sustav pusti ranije u rad, na stranicama Agencije bit će o tome postavljena obavijest.

29.prosinca 2022.

Leave a Reply