Home > Novosti > Obavijest poljoprivrednicima – praćenje poljoprivredne aktivnosti

Obavijest poljoprivrednicima – praćenje poljoprivredne aktivnosti

U novom programskom razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike EU od 2023. godine obveza Republike Hrvatske je razviti Monitoring sustav praćenja poljoprivredne aktivnosti i intenzivirati komunikaciju s poljoprivrednicima s ciljem poticanja poštivanja propisanih kriterija za ostvarivanje potpora.

Agencija za plaćanja je krenula s novim načinom informiranja poljoprivrednika (korisnika potpora) putem ranih upozorenja. Rana upozorenja bit će kontinuirano dostavljana korisniku putem obavijesti u Agronetu i slanjem SMS i e-mail poruka (samo korisnici koji su pristali primati obavijesti od strane Agencije).

Cilj Agencije za plaćanja je „Informirati, a ne sankcionirati!“.

Sukladno iznesenom, razvili smo alat automatske detekcije poljoprivredne aktivnosti satelitskim podacima (MONITORING) kojim redovito i sustavno pratimo i procjenjujemo poljoprivrednu aktivnost na temelju podataka satelita Sentinel i drugih barem jednakovrijednih podataka. Poljoprivredna aktivnost na parcelama je vidljiva putem satelita i rezultati procjene postojanja poljoprivredne aktivnosti dostupni su u Agronetu u modulu IZRAVNA PLAĆANJA I IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA kartica MONITORING.

Automatska detekcija satelitskim podacima ovisi o vremenskim prilikama, npr. oblacima, te ponekad „umjetnom inteligencijom“ nije moguće automatski utvrditi poljoprivrednu aktivnost. U tim slučajevima obavlja se procjena pregledom stručnjaka i upotrebom dodatnih satelitskih podataka visoke rezolucije, podataka digitalnih orto-foto snimaka i geotagiranih fotografija.

U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja poljoprivredne aktivnosti zatražit ćemo vas da dostavite geotagiranu fotografiju poljoprivredne aktivnosti putem mob aplikacija AgroGTF ili da odustanete od zahtjeva za potporu ako aktivnost ne mislite provesti.

NAPOMENA: Rezultati Monitoring sustava i rezultati pregleda stručnjaka u 2022. godini, za korisnike koji imaju parcele u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji koriste se u svrhu kontrole ostvarivanja potpora! Za ostale korisnike su informativnog karaktera, no korisnici mogu biti predmet klasičnih kontrola na terenu i u slučaju ne provođenja poljoprivredne aktivnosti može im se uskratiti potpora i dodijeliti administrativne kazne!

Zato još jednom naglašavamo: Potpora se ostvaruje za obavljanje poljoprivredne aktivnosti!

Poljoprivredna aktivnost je propisana u Pravilniku o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu, izdvajamo slijedeće :

OBRADIVO ZEMLJIŠTE

Na obradivom zemljištu moraju se provoditi poljoprivredne aktivnosti u agrotehničkim rokovima sukladno prijavljenoj vrsti korištenja i podneblju u kojem se aktivnost odvija.

UGAR

Na poljoprivrednim površinama pod ugarom mora se, osim minimalnih uvjeta održavanja iz članka 17. stavka 2. Pravilnika, najkasnije do 30. lipnja 2022. godine provesti barem jedna od agrotehničkih mjera:

– sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu

– sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara

– zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu

– košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije.

TRAJNI TRAVNJACI

Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem stoke u vlasništvu i/ili posjedu do 15. rujna 2022. godine ili kositi barem jednom godišnje, pri čemu prva košnja treba biti obavljena do 30. lipnja 2022. godine u skladu s pravilima višestruke sukladnosti.

Datum prve košnje ne primjenjuje se na površine iz operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira iz članka 60. Pravilnika, gdje se primjenjuju datumi navedeni u obvezama za pojedinu operaciju.

Datum prve košnje ne primjenjuje se na poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje u skladu sa člankom 129. stavkom 2. Pravilnika, gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2022. godine.

Leave a Reply