Home > Novosti > Sudjelovanje na radionici za LAG-ove “Stanje provedbe Mjere 19, provedba LEADER intervencija u razdoblju 2023. – 2027. i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027”

Sudjelovanje na radionici za LAG-ove “Stanje provedbe Mjere 19, provedba LEADER intervencija u razdoblju 2023. – 2027. i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027”

LAG Gorski kotar sa svojim predstavnicima sudjelovao je 21. i 22.03. na radionici za LAG-ove koja se održala u Medulinu. Organizatori su bili Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Prvog dana teme radionice su bile “Stanje provedbe Mjere 19, provedba LEADER intervencija u razdoblju 2023. – 2027. i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027”.
U sklopu radionice organiziran je terenski obilazak projekata sufinanciranih sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. putem LAG natječaja. Posjetili smo uljaru OPG-a Sandi Chiavalon, uljaru i vinariju Medea u Vodnjanu, te proizvođača ulja Olio Vivo iz Galižane.
Drugi dan predstavnici Ministarstva i APPRRR predstavili Upute za izradu intervencija u LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027. i Elemente praćenja i evaluacije za razdoblje 2023.-2027. te smo sudjelovali u radu u grupama na temu Izrade LRS za novo programsko razdoblje
Domaćin radionice je bio LAG “Južna Istra”.

Leave a Reply