Home > Novosti > Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2022. godini

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2022. godini

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2022. godini

Predmet ovog javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:

Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva
Mjera 1. 1.3 Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara
Mjera 1.1.4. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti

Korisnici mjere: poljoprivredna gospodarstva (samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrti, poljoprivredne zadruge) upisana u Upisnik poljoprivrednika kojeg vodi APPRRR. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati registrirano sjedište na ruralnom području Županije.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
Slogin kula 2, 51 000 Rijeka
Predmet: Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije

Potrebnu dokumentaciju i tekst Javnog poziva možete pronaći na linku:

Leave a Reply