Home > Novosti > Objava rezultata 5. LAG natječaja za  provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 574100

Objava rezultata 5. LAG natječaja za  provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 574100

Lokve, 10.11.2021.

5. LAG Natječaj za provedbu TO 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, ref. oznaka natječaja 574100 koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, objavljen je 27. studenog 2020. godine, a prijave su se podnosile od 14. prosinca 2020. do 18. siječnja 2021. godine te su ukupna raspoloživa sredstva iznosila 461.281,02 HRK.

Na Natječaj su bila prijavljena ukupno dva projekta, od kojih je jedan projekt nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljio sve uvjete propisane Natječajem. Na sjednici Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar održanoj 09. studenog 2021. godine, odlučeno je da se za jedan prijavljeni projekt donosi Odluka o odabiru projekta. Nakon pravomoćnosti Odluke, kreirana je Konačna rang lista odobrenog projekata koju možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista_5. LAG NATJEČAJ, ref. ozn. 574100

Temeljem natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, u ime i za račun prijavitelja podnosi Zahtjev za potporu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

 

LAG Gorski kotar želi uspješnu provedbu projekta odabranom korisniku.

Leave a Reply