Home > Novosti > Gotovo šest milijuna HRK za sufinanciranje stočarskih uzgojnih udruženja

Gotovo šest milijuna HRK za sufinanciranje stočarskih uzgojnih udruženja

Dana 09. rujna 2021. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine koji će omogućiti učinkovitiju provedbu uzgojnih programa te organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje uzgojnih udruženja u području stočarstva. Za provedbu Programa osigurana su sredstva u iznosu 5,9 milijuna HRK u Državnom proračunu.

Program uključuje sufinanciranje administrativnih troškova, ispitivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke (uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke te rutinskih provjera kakvoće mlijeka), edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa te sudjelovanja u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu.

Zahtjev za sufinanciranje rada uzgojnog udruženja se podnosi Ministarstvu poljoprivrede pismenim putem na obrascu zahtjeva za potporu koji se nalazi u privitku Pravilnika u razdoblju od 15. rujna do 01. listopada 2021. godine za prvu godinu provedbe Programa.

Sve informacije vezano na podnošenje zahtjeva sadržane su u Pravilniku koji je dostupan na ovdje.

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/gotovo-6-milijuna-kuna-za-sufinanciranje-stocarskih-uzgojnih-udruzenja/4852

Leave a Reply