Home > Novosti > Otvorena nova e-savjetovanja na portalu E-savjetovanje

Otvorena nova e-savjetovanja na portalu E-savjetovanje

Na portalu E-savjetovanje otvorena su nova e-savjetovanja u koja se možete uključiti.

  1. E-savjetovanje na temu Nacrta prijedloga Programa potpore primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19. Predmetno E-savjetovanje otvoreno je do 13. rujna 2021. godine, a pristupiti mu možete ovdje.
  2. E-savjetovanje na temu Nacrta prijedloga Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj. predmetno E-savjetovanje otvoreno je do 14. rujna 2021. godine, a pristupiti mu možete ovdje.
  3. E-savjetovanje na temu Nacrta prijedloga Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka. Predmetno E-savjetovanje otvoreno je do 14. rujna 2021. godine, a pristupiti mu možete ovdje.
Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard

Leave a Reply