Home > Novosti > Provedba mjera novog Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025.

Provedba mjera novog Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/21-04/51, URBROJ: 50301-05/31-21-4) od 11. ožujka 2021. godine.
Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:
1. Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa, s dvije podmjere: a) Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima; b) Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)
2. Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja, s dvije podmjere: a) Potpora uzgoju rasplodnih kobila; b) Potpora uzgoju rasplodnih pastuha.
Cilj Programa je nastaviti pozitivne učinke provedbe Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, kroz unaprjeđenje uzgojno-selekcijskog rada pojedinih pasmina konja navedenih u Programu, održavanje postojećeg trenda porasta broja konja u Republici Hrvatskoj i sprječavanje eventualnih negativnih trendova obzirom na gospodarsko-ekonomske prilike te transparentno financijsko podupiranje organizacije i održavanja konjičkih natjecanja u nekoliko disciplina konjičkog sporta koje se održavaju u Republici Hrvatskoj, sukladno propozicijama natjecanja koje su opisane u aktima Nacionalnih sportskih saveza u domeni konjičkog sporta.
Tijekom petogodišnjeg trajanja Programa korisnicima je na raspolaganju ukupno 6.200.000 HRK, odnosno 1.240.000 HRK godišnje.
Sve potrebne informacije i obrasce vezane uz prijavu i provedbu novog Programa, možete pronaći ovdje. 
Izvor: https://www.apprrr.hr/provedba-mjera-novog-nacionalnog-programa-poticanja-provedbe-uzgojnih-programa-za-toplokrvne-pasmine-konja-u-republici-hrvatskoj-2021-2025/

Leave a Reply