Home > Novosti > Održan sastanak na temu gospodarenja šumama i omogućavanja pašarenja na krškim pašnjacima u Ministarstvu poljoprivrede

Održan sastanak na temu gospodarenja šumama i omogućavanja pašarenja na krškim pašnjacima u Ministarstvu poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede izmijenilo je Pravilnik o uređivanju šuma kako bi se izvanrednim revizijama programa gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH omogućilo pašarenje i na onim površinama šumskog zemljišta na kojima je to prije njegova donošenja bilo zabranjeno, pri čemu Hrvatske šume d.o.o. koje gospodare navedenim zemljištem izrađuju predmetne revizije, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Na sastanku se razgovaralo o redovnim i izvanrednim revizijama koje su u tijeku, provode ih Hrvatske šume, a prethodnu suglasnost daju ministarstva nadležna za održivi razvoj i poljoprivredu. Poseban prioritet u bržoj provedbi istaknut je za područja Sinja, Obrovca, Senja i Ličko-senjske županije. Dogovoreno je ubrzanje postupaka odobravanja s predviđenim natječajima za zakup u svrhu pašarenja za više desetaka tisuća hektara zemljišta. Prvi sljedeći natječaj, 9. u posljednje dvije godine, bit će objavljen do kraja rujna ove godine.

Više informacija te detalja sa samog sastanka možete pročitati ovdje.

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/u-ministarstvu-poljoprivrede-odrzan-sastanak-na-temu-gospodarenja-sumama-i-omogucavanja-pasarenja-na-krskim-pasnjacima/4819

Leave a Reply