Home > Novosti > Donesene odluke vezane za pčelarstvo, šećernu repu, školsku prehranu, očuvanje biljnih genetskih izvora te drvnu industriju na sjednici Vlade RH

Donesene odluke vezane za pčelarstvo, šećernu repu, školsku prehranu, očuvanje biljnih genetskih izvora te drvnu industriju na sjednici Vlade RH

Vlada RH je na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine, donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. te  Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Također, na sjednici Vlade prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala, Prijedlog nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

Izmjenom i dopunom Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine omogućit će se i novim proizvođačima šećerne repe da ostvare pravo na potporu na temelju ovoga Programa u 2021. godini, sve u cilju zadržavanja interesa proizvođača za proizvodnju šećerne repe i očuvanja opstojnosti industrije šećera te zadržavanja plodoreda i plodnosti poljoprivrednog zemljišta.

Najznačajnije Izmjene i dopune Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. odnose se na unaprjeđenje provedbe iste u Hrvatskoj u pogledu učinkovitijeg i transparentnijeg korištenja sredstava te proširenja liste prihvatljivih proizvoda s namjerom uključivanja većeg broja dobavljača i proizvoda i podupiranja uključivanja domaćih, lokalnih proizvođača. Za provedbu Nacionalne strategije u 2021. godini osiguran je ukupan iznos od 21,2 milijuna kuna te iznos od 18,3 milijuna kuna u 2022. godini.

Donošenjem Izmjene i dopune Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine osigurano je produljenje trajanja Programa do kraja 2022. godine te iskorištenje omotnice koja je povećana za 3 milijuna kuna za 2021. i 2022. godinu. Istovremeno, donesen je Program potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala s ciljem smanjenja gubitaka pčelinjih zajednica uzrokovanih nepovoljnim meteorološkim prilikama, a pčelarima će se sufinancirati realizirana nabava šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2021. godine. Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu RH u iznosu od 3 milijuna kuna.

Također, na sjednici Vlade prihvaćen je Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH za razdoblje od 2021. do 2027. godine kojim se utvrđuju strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, a njegova provedba omogućit će da svi važni biljni genetski izvori budu identificirani, prikupljeni, opisani i očuvani u kolekcijama Nacionalne banke biljnih gena, te dostupni za korištenje. Sredstva za provedbu Nacionalnog programa osigurana su u Državnom proračunu u iznosu od 12,6 milijuna kuna za 2021. godinu, dok je u projekciji plana za 2022. godinu planiran iznos od 11,19 milijuna kuna te isti iznos u projekciji za 2023. godinu.

Dodatno, izradom Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine utvrdit će se razvojni smjerovi i posebni ciljevi tog sektora, a to su održivo, konkurentno i inovativno gospodarstvo prerade drva i proizvodnje namještaja te tržišno prepoznatljivo gospodarstvo, a provest će se zelena i digitalna tranzicija te ekološka i energetska tranzicija, uz doprinos ravnomjernom regionalnom razvoju te razvoju potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/na-sjednici-vlade-odluke-vezane-za-pcelarstvo-secernu-repu-skolsku-prehranu-ocuvanje-biljnih-genetskih-izvora-te-drvnu-industriju/4784

Leave a Reply