Home > Novosti > Podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla otvoreno do 30. travnja 2021.

Podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla otvoreno do 30. travnja 2021.

Obavještavaju se zainteresirani podnositelji zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 01. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ukupna omotnica za isplatu potpore na godišnjoj razini iznosi 5.000.000,00 HRK.

Navedena financijska sredstva proporcionalno će se raspodijeliti prijavljenim korisnicima sukladno broju kilograma evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Maksimalni iznos potpore je 0,20 kn po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Zahtjevi u 2021. godini podnose se od 15. do 30. travnja sukladno Pravilniku o provedbi programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine (NN 39/2021).

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem na obrascu Zahtjeva za potporu. Nakon popunjavanja Zahtjeva isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Uz Zahtjev je obvezno priložiti i potpisanu Izjavu o poslovnim subjektima.

Zahtjev i Izjavu možete preuzeti ovdje.

 

Izvor: https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-za-potporu-zbrinjavanja-nusproizvoda-zivotinjskog-podrijetla-otvoreno-do-30-travnja-2021/

Leave a Reply