Home > Novosti > Konferencija o budućnosti Europe

Konferencija o budućnosti Europe

Dana 19. travnja 2021. predstavljena je jedinstvena platforma Europskog parlamenta i Europske komisije za konzultacije s građanima – Konferencija o budućnosti Europe. 

Konferencijom o budućnosti Europe otvara se novi prostor za raspravu sa građanima u vezi s izazovima i prioritetima Europe. U njoj mogu sudjelovati svi europski građani, svih društvenih skupina i dijelova Unije.

Konferencija o budućnosti Europe usmjerena je na građane uz pristup odozdo prema gore, kako bi se mogla iznijeti mišljenja o tome što se očekuje od Europske unije. Stoga, svi mi time dobivamo veću ulogu u oblikovanju budućih politika i ambicija Unije, čime će se poboljšati njezina otpornost. To će se postići putem brojnih događanja i rasprava koji će biti organizirani diljem Unije te putem interaktivne višejezične digitalne platforme. 

Više o tome možete saznati ovdje.

 

Izvor: Konferencija o budućnosti Europe | Europska komisija (europa.eu)

Leave a Reply