Home > Novosti > Pojašnjenje obveznog razdoblja za korisnike pojedinih operacija iz Mjere 10

Pojašnjenje obveznog razdoblja za korisnike pojedinih operacija iz Mjere 10

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 23/2021 dana 5. ožujka 2021. godine, potkrala se greška u dijelu teksta koji se odnosi na korisnike sljedećih tipova operacija:

10.1.10. Održavanje suhozida; 10.1.11. Održavanje živica; 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki; 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima; 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima; 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima; 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Naime, za korisnike ovih tipova operacija, kao i za korisnike ostalih tipova operacija u mjeri 10, vrijede odredbe navedene u članku 55. točki 4 i članku 58. stavku 24. Iz tog razloga u točki 3. članaka 92., 95., 98., 101., 104., 107. i 110., koji se odnose na uvjete za ostvarenje potpore za gore navedene operacije, treba biti navedeno sljedeće:
3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Izmjena ovog teksta očekuje se u predstojećim izmjenama i dopunama Pravilnika.

 

Izvor: https://www.apprrr.hr/pojasnjenje-obveznog-razdoblja-za-korisnike-pojedinih-operacija-iz-mjere-10/?fbclid=IwAR1O61kN0qFBN3ooYSdMKrK0LxaoVsholq7kx0oYhvubajngLBHL8sE7KIw

Leave a Reply