Home > Novosti > Završno poravnanje i isplate razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima

Završno poravnanje i isplate razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima

Izvršeno je završno poravnanje i isplata razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru voća i povrća, cvijeća te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Time je ukupno isplaćeno 53 milijuna HRK malim poljoprivrednim gospodarstvima u kategoriji mikropoduzeća, s ciljem održanja zaposlenosti i postojeće razine proizvodnje.

Završnim poravnanjem izvršila se preraspodjela omotnice kojom je obuhvaćen veći broj korisnika u odnosu na inicijalni broj korisnika kojima je isplaćen avans u svibnju.

Sam iznos potpore određen je i pragom potpora male vrijednosti (tzv. de minimis potpore) te je korisnicima isplaćena razlika do najvišeg iznosa de minimis potpore koji se može ostvariti u trogodišnjem razdoblju, što znači da dva korisnika mogu imati iste površine/grla/kljunove, no pravo na različiti iznos potpore s obzirom da je jedan korisnik premašio maksimalni prag de minimis potpore u odnosu na drugog.

Detaljnije o ovoj temi možete pronaći ovdje.

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/zavrsno-poravnanje-i-isplate-razlike-potpore-primarnim-poljoprivrednim-proizvodjacima/4287

Leave a Reply