Home > Novosti > Dodatne informacije vezane uz Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva 2020.

Dodatne informacije vezane uz Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva 2020.

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja je dana 19. studenog 2020. godine objavljena vijest korisnicima o završnom poravnanju i isplati razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru voća i povrća, cvijeća te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini. U nastavku se nalazi pojašnjenje vezano za predmetno.

-Inicijalni rok za preuzimanje prava i obaveza je produljen i to na zahtjev brojnih korisnika;

-Produljenjem roka i omogućavanjem naknadnog potvrđivanja prava i obveza korisnika, usvajanjem prigovora i dodatnim provjerama (primjerice onima vezanima uz broj zaposlenih), povećan je i ukupan broj korisnika Programa;

-Završnim poravnanjem se izvršila preraspodjela omotnice kojom je obuhvaćen veći broj korisnika s obzirom na konačno utvrđen broj (u odnosu na inicijalni broj korisnika kojima je isplaćen avans) na način da se jednom dijelu korisnika isplatio dodatan iznos dok će drugi izvršiti povrat.

Ostvareni iznos sredstava potpore po svakoj Mjeri/Podmjeri propisan Programom je povećanjem broja korisnika s ostvarenim pravom na potporu posljedično smanjen u odnosu na isplate iz svibnja. Nadalje, iznos potpore po pojedinom korisniku određen je i pragom potpora male vrijednosti (tzv. de minimis potpore) te je korisnicima isplaćena razlika do najvišeg iznosa de minimis potpore koji se može ostvariti u trogodišnjem razdoblju.

 

Izvor: https://www.apprrr.hr/program-potpore-primarnim-poljoprivrednim-proizvodacima-u-sektoru-biljne-proizvodnje-i-sektoru-stocarstva-u-2020-godini-dodatne-informacije/

Leave a Reply