Home > Novosti > SUDJELUJTE U KREIRANJU BAZE EU PROJEKATA DO KRAJA MJESECA

SUDJELUJTE U KREIRANJU BAZE EU PROJEKATA DO KRAJA MJESECA

Prijave projekata za kreiranje baze projekta za financiranje iz EU fondova otvorene su do 30. rujna 2020. godine i vrše se putem Google obrasca. Od početka rujna prijavljeno je više od 600 projekata ukupne vrijednosti 1,15 milijardi HRK.

Doprinos potencijalnih korisnika u kreiranju baze EU projekata pridonijet će još kvalitetnijoj pripremi programskih dokumenata, strategija i planova te će pomoći pri planiranju konkretnih mjera koje će se u narednom periodu moći prijaviti za financirane iz europskih fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) odnosno iz Državnog proračuna.

Više o ovoj temi možete pročitati ovdje.

 

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/sudjelujte-u-kreiranju-baze-eu-projekata-do-kraja-mjeseca/4167?fbclid=IwAR3nTRDnXvxLBoO_DbjbKf1HKM4rSgN1KMesN9PLixv8pyXrnoL__ECx7a0

Leave a Reply