Home > Novosti > Samoizolacija poljoprivrednika – naknade

Samoizolacija poljoprivrednika – naknade

Prenosimo korisnu informaciju s portala Agroklub, a glede naknada poljoprivrednicima kojima je određena mjera samoizolacije.

 

Ima li poljoprivrednik pravo na naknadu ako završi u samoizolaciji? Naime, nedavno je Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a, naveo da se Hrvatska obrtnička komora izborila da njihovi članovi u tom slučaju imaju pravo na 100% bolovanja.

Primjerice, nakon što mu je određena ta mjera, on se obavezno mora javiti svom izabranom liječniku koji će mu otvoriti bolovanje. Na temelju toga ostvaruje pravo na puni iznos bolovanja na teret države, jer se samoizolacija vodi kao povreda na radu.

Okvirno, obrtnik bi ostvario pravo na 2.100 kuna. Isto pravo ima i njegov zaposlenik ukoliko mu je određena navedena mjera.

Kako do prava na naknadu plaće?
Pitanje je stoga, vrijedi li isto i za poljoprivrednike?

“Potpuno jednako vrijedi i za vlasnike i radnike na OPG u koji su u radnom odnosu na tom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Bitno je samo da izabrani liječnik na doznaci zaokruži šifru DO”, odgovaraju nam iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Navedeno je objavio i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Kako pojašnjavaju, u skladu s člankom 39. točkom 3.  Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – ZOZO) pravo na naknadu plaće pripada osiguraniku ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

“Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava HZZO-a od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa, navode.

Naknada najviše 4.257,28 kuna
Nadalje, prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu, s time da sukladno stavku 3. istoga članka mjesečni iznos ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Cijeli tekst možete pronaći ovdje.

 

Izvor: https://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/sto-ako-poljoprivrednik-mora-u-samoizolaciju-ima-li-pravo-na-naknadu/62834/

Leave a Reply